''Integracja tak, ale nie za wszelką cenę. Radykalnych imamów trzeba deportować'' [PUBLICYŚCI]

- Europa staje się ksenofobiczna, populistyczna, antymuzułmańska - mówił w Poranku Radia TOK FM Roman Imielski komentując okoliczności zamachu w Norwegii. Przyznał jednak, że wielokulturowe społeczeństwa Europy nie powinny dążyć do intergacji za wszelką cenę: - Radykalnych duchownych, którzy budują tutaj propagandę na rzecz utworzenia emiratów europejskich, należy odesłać - ocenił.

O tym, co grozi Europie i jak tych zagrożeń uniknąć w Poranku Radia Tok FM z Janiną Paradowską rozmawiali Roman Imielski, Bogusław Chrabota i Marek Ostrowski. Odnosząc się do norweskiej tragedii, publicyści próbowali wskazać największe punkty zapalne współczesnej Europy. Imielski przypomniał, że w ostatnich czasach Europą wstrząsały zamachy organizowane przez terrorystów lewackich.

Sprzeciwił temu się Bogusław Chrabota: - Niestety, ale prawicowy terroryzm jest dość aktywny w Europie. Niedawno doszło do serii zabójstw Romów w Słowacji (...). Problemem jest też brunatny terroryzm w Rosji i na Ukrainie.

Choć przyznali, że wszelki terroryzm jest moralnie niedopuszczalny, to Chrabota zaznaczył, że podział na ekstremizm prawicowy i lewicowy jest ważny. - Z perspektywy operacyjnej to ma znaczenie, czy się ustawia całą wrażliwość służb specjalnych w Europie na terroryzm islamski (...), czy też jesteśmy dość uważni wobec wszystkich, którzy głoszą hasła ekstremistyczne, ekstremalne, bandyckie. Uważam, że w Europie jest za dużo tolerancji dla ludzi takich, jak organizacja Blood and Honour. To są organizacje, które powinny być infiltrowane. (...) Powinniśmy próbować złapać moment, w którym tacy ludzie przystępują do czynu, bo inaczej będziemy bezbronni.

Imielski: Partie populistyczne są coraz silniejsze

Zdaniem publicystów zgromadzonych w studiu, źródeł ekstremalnych poglądów i zachowań należy szukać w nastrojach wśród Europejczyków. Widać je np. po sile, jaką mają ostatnio partie populistyczne. - Spójrzmy na scenę polityczną. Szczególnie w krajach nordyckich, gdzie do mainstreamu weszły partie populistyczne - mówił Roman Imielski. - Oczywiście one nie głoszą takich haseł jak Breivik. Ale to jest środowisko, które jest zaczynem dla takich ekstremistów. Europa staje się ksenofobiczna, populistyczna, antymuzułmańska i to dotyczy krajów bardzo bogatych, które muzułmanów i w ogóle imigrantów do siebie zapraszały.

Ostrowski porównał obecny klimat do sytuacji w Polsce przed zamachem na Gabriela Narutowicza: - Niby mówiono: "Zaraz, przecież nam nie chodziło o strzelanie do prezydenta". Ale jednak wytworzono klimat taki, że rzecz była możliwa. Znalazł się szaleniec, który ten klimat wyczuł.

Zdaniem Imielskiego sposobem na zmianę tej sytuacji powinno być podjęcie ogólnoeuropejskiej debaty na temat porażki idei społeczeństwa multikulturalnego i wiary w "automatyczną integrację". - Europa na pewno potrzebuje debaty na temat integracji, choćby po to, żeby dać odpór partiom populistycznym, które dzisiaj bardzo łatwo zyskują na tym kapitał polityczny i to w tych najważniejszych krajach

Deportacja? Genralnie nie, radykalnych imamów - tak

Janina Paradowska zapytała, czy pod hasłem "toczenia debaty o multikulturalizmie" nie kryje się wezwanie do zaostrzenia przepisów imigracyjnych. Marek Ostrowski zaproponował, by w tej debacie wysłuchano tego, jakich "praktycznych rozwiązań domagają się partie [prawicowe] i oceniono, czy są możliwe: - Myślę, że trzeba przyjrzeć się mechanizmom integracyjnym i je zmienić lub zaprojektować nowe.

Imielski zgodził się z Ostrowskim, że zadaniem Europy jest dążenie do integracji społeczeństw. Dodał jednak, że nie można jednak do niej dążyć za wszelką cenę: - Nie da się odesłać kilkunasto milionów ludzi, natomiast tych radykalnych duchownych, którzy budują tutaj propagandę na rzecz utworzenia emiratów europejskich, należy odesłać.

DOSTĘP PREMIUM