Sarkozy chce wysłać w kamasze recydywistów

Prezydent Francji chce wprowadzić zorganizowaną na wzór wojskowy obowiązkową służbę młodocianych recydywistów. Do ośrodków trafiałyby osoby sprawiające najwięcej trudności wychowawczych.

Nicolas Sarkozy planuje stworzenie takich miejsc w istniejących jednostkach wojskowych. Umieszczani tam młodociani przestępcy przechodziliby kilkumiesięczną reedukację mającą na celu uświadomienie im zasad życia w społeczeństwie.

Prezydent Republiki zapowiedział uruchomienie dwudziestu zamkniętych zakładów poprawczych. Swoje plany Nicolas Sarkozy przedstawił w ramach nowych propozycji związanych z zapewnieniem społeczeństwu bezpieczeństwa. Do 2017 roku o trzydzieści tysięcy ma się zwiększyć liczba miejsc w francuskich zakładach karnych. W wielu spośród nich cele są przepełnione i panują fatalne warunki odbywania kary pozbawienia wolności.

Według obserwatorów francuskiej sceny politycznej sprawy bezpieczeństwa znów stały się przedmiotem zainteresowania Nicolasa Sarkozy'ego w związku ze zbliżającą się kampanią przed zaplanowanymi na przyszły rok wyborami prezydenckimi.

DOSTĘP PREMIUM