"The Economist": Historyczne wystąpienie Sikorskiego, polityczna waga ciężka

"The Economist" chwali Radosława Sikorskiego za jego berlińskie przemówienie. To wystąpienie pokazuje "wielką zmianę" na lepsze w polskiej polityce zagranicznej - podkreśla tygodnik.

Tygodnik dowodzi, że przemówienie Radosława Sikorskiego w pełni zasługuje na uwagę, jaką obdarzają je światowe media. - Widzimy tutaj historyczny moment: polski minister spraw zagranicznych przemawia do berlińskich słuchaczy, jak polityczny zawodnik wagi ciężkiej - z poważnymi pomysłami i żądaniami - czytamy w gazecie .

Autor tekstu, który przyznaje się do bycia bliskim przyjacielem naszego ministra, podkreśla, że Sikorski nie apeluje, czy prosi, ale wręcz domaga się zmian. Przerywa tym samym politykę ostrożnego rozwijania stosunków z Niemcami. Dodaje, że przemówienie to "ogromna zmiana w polskiej polityce zagranicznej". "Kiedyś Polska była uważana za trudnego i chciwego odbiorcę hojnej pomocy z Zachodu" - pisze gazeta.

Artykuł omawia całe przemówienie Sikorskiego. Skupia się głównie na zadaniach, jakie Sikorski wyznaczył Niemcom oraz na reformach, które UE powinna wdrożyć. Obszerny fragment poświęcony jest również Rzeczpospolitej Obojga Narodów, która właśnie z braku reform została wymazana z mapy Europy.

Postulowane reformy Sikorskiego

Radosław Sikorski w przemówieniu "Polska i przyszłość Europy" na forum Niemieckiego Towarzystwa Polityki Zagranicznej stwierdził, że współpraca w UE może być odpowiedzią na obecny kryzys gospodarczy. Wzywał Niemcy do obrony strefy euro, której upadek zdefiniował jako największe zagrożenie dla Polski. Proponował również: Zmniejszenie i jednoczesne wzmocnienie KE, ogólnoeuropejska lista kandydatów do Parlamentu Europejskiego, połączenie stanowisk szefa KE i prezydenta UE.

Zdaniem Sikorski UE boryka się obecnie z kryzysem nie tyko zadłużenia, ale przede wszystkim zaufania, a dokładniej - wiarygodności w oczach inwestorów. Apelował o przyznanie rynkom prawa do wątpienia w wiarygodność strefy euro. Przypomniał przy tym, że kraje UE łamały ponad 60 razy ustalenia Paktu Stabilności i Wzrostu.

Zobacz pełną treść przemówienia Radosława Sikorskiego >>

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM