Sensacja archeologiczna - gliniana bulla dowodzi istnienia Betlejem w okresie Pierwszej Świątyni

Odkryto pierwszy materialny dowód na istnienie miasta Betlejem w czasach Pierwszej Świątyni w Jerozolimie (od X do VI wieku p.n.e.) - podatkową, glinianą bullę z pieczęciami. Do tej pory wspominano o mieście z tego okresu tylko w Biblii.

Jak donosi Israel Antiquities Authority , w Mieście Dawida w Jerozolimie odkryto glinianą bullę z pieczęciami. Pochodzi ona z VII lub VIII wieku p.n.e. Gliniane bulle w starożytności służyły do zabezpieczania dokumentów przed przeczytaniem przez niepowołaną do tego osobę. Nie można było zobaczyć dokumentu, chyba że rozerwałoby się taką bullę.

Jak tłumaczy Eli Shukron, dyrektor wykopalisk, znaleziona bulla dotyczyła opodatkowania żywności na sprzedaż, która pochodziła z Betlejem. Dokument adresowany był do króla w Jerozolimie (Judei), w siódmym roku jego panowania.

Jak zaznacza Shukron, pieczęć dowodzi, że miasto Betlejem istniało w czasach pierwszej świątyni w królestwie Judei. Wcześniej jedynym dowodem na to była Biblia. Betlejem wymieniane jest np. w Księdze Rodzaju. W Nowym Testamencie Betlejem jest miejscem narodzin Jezusa.

Samolot z II wojny odnaleziony na pustyni w Egipcie. Przez Polaków >>

TOK FM PREMIUM