Dwóch niemieckich policjantów było członkami Ku-Klux-Klanu

Wyszło to na jaw w trakcie przesłuchań komisji śledczej Bundestagu w sprawie zbrodni dokonanych przez wschodnioniemieckich neonazistów.

"Nowy członek na rytualnym przyjęciu do sekty ma zawiązane oczy. Towarzyszące mu osoby prowadzą go do zamkniętego pomieszczenia, w którym zdejmuje mu się opaskę z oczu. Pomieszczenie oświetla tylko blask świec, na środku ustawiony jest krzyż. Nowicjusz musi żyletką naciąć sobie palec i kroplę krwi upuścić na karty przysięgi wstąpienia do Ku-Klux-Klanu. Potem klęka i mieczem jest pasowany na rycerza".

Taki opis sceny przyjęcia do Ku-Klux-Klanu znajduje się w aktach krajowego Urzędu Ochrony Konstytucji Badenii-Wirtembergii. Pikanterii dodaje fakt, że scena przyjęcia do europejskiej sekcji "European White Knights of the Ku Klux Klan" została opisana przez jej członka, który jest policjantem.

Płaszcz milczenia

Afera wokół przynależności dwóch funkcjonariuszy niemieckiej policji (dziś 32- i 42-latka) zajmowała już w 2004 roku Urząd Ochrony Konstytucji w Stuttgarcie. Prowadzone było dochodzenie w tej sprawie. Jednak ani okruch informacji o tym nie przedostał się do wiadomości publicznej. Podczas dochodzenia obydwaj funkcjonariusze przyznali, że w latach 2001-2002 przez kilka miesięcy należeli do sekcji Ku-Klux-Klanu "Europejskich Białych Rycerzy", lecz z własnej woli potem z niej wystąpili, gdyż nie podobały im się szerzone tam hasła, nacechowane ksenofobią i rasizmem.

W trakcie policyjnego postępowania dyscyplinarnego udzielono im nagan i do dziś pełnią oni normalną służbę w szeregach policji. Wywołuje to zdziwienie w Związku Niemieckiej Policji Kryminalnej, który obecnie domaga się zwolnienia tych funkcjonariuszy. - To oni nie wiedzieli, że Ku-Klux-Klan jest rasistowskim ugrupowaniem? Na ile głupoty i braku wiedzy o otaczającym świecie może pozwolić sobie funkcjonariusz policji, żeby nie groziło mu zwolnienie z pracy? - pyta szef tego zrzeszenia Andre Braun.

Prawda wyszła na jaw

W trakcie wewnętrznego postępowania dyscyplinarnego policjanci ujawnili wiele szczegółów na temat ich związków z niemiecką sekcją Ku-Klux-Klanu. Jeden z nich został pasowany na rycerza w ruinach zamku w okolicach Schwaebisch Hall w Wirtembergii. Dokładne opisy zawarte są w aktach, które obecnie przegląda komisja śledcza Bundestagu, badająca okoliczności serii zabójstw dokonanych na cudzoziemcach i niemieckiej policjantce przez neonazistów spod znaku "Narodowosocjalistycznego Podziemia" (NSU).

W szczególności akta odnośnie zabójstwa policjantki Michele Kiesewetter zawierały istotne wskazówki. Podczas przeglądania tych akt członkowie komisji śledczej zauważyli, że jej kolegami w pracy byli właśnie obydwaj członkowie Ku-Klux-Klanu; jeden z nich był jej zwierzchnikiem. Po ujawnieniu tego faktu ministerstwo spraw wewnętrznych Badenii-Wirtembergii zleciło weryfikację dokumentów całego oddziału policji specjalnej w południowych Niemczech. Poza tym bada się, dlaczego obydwaj policjanci nie zostali usunięci ze służby w roku 2004 .

Ani śladu w aktach

Komisaryczny dyrektor policji kryminalnej Martin Schatz stwierdził tylko, że postępowanie dyscyplinarne wobec tych funkcjonariuszy prowadzono zgodnie z procedurami. - Pozostały jednak otwarte pytania - zaznaczył. Obecnie wszystko, co może doprowadzić do zwolnień, ma zostać do końca wyjaśnione. Badana będzie także kwestia, jaką rolę w ukrywaniu tej sprawy odgrywał były szef MSW w Stuttgarcie Heribert Reich (CDU). Żadnych informacji w tej sprawie nie ma bowiem w dorocznych sprawozdaniach krajowego Urzędu Ochrony Konstytucji.

Stuttgarckie MSW, działające obecnie pod egidą socjaldemokratycznego polityka, ma zamiar w ciągu dwóch tygodni wznowić badania tej sprawy. Po przerwie wakacyjnej zajmie się nią także komisja śledcza Bundestagu.

Czy były powiązania z NSU?

Jeden z członków tej komisji Hartfried Wolf (FDP) poinformował, że obecnie komisja nie dostrzega jeszcze konkretnych wskazówek na powiązania obydwu policjantów z Ku-Klux-Klanu z terrorystycznymi kręgami spod znaku NSU, ale że będzie dalej szukać ewentualnych tropów w tej sprawie. Prokuratura Federalna zaznacza, że nic jej nie wiadomo o tego rodzaju powiązaniach. Za sprawców zabójstw cudzoziemców i policjantki uważa ona w dalszym ciągu grupę terrorystów z Zwickau.

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''

embed

DOSTĘP PREMIUM