10 polskich rodzin wygrało z ZUS. Dostaną do 12 tys. euro

Dziesięć polskich rodzin z województwa rzeszowskiego wygrało w Europejskim Trybunale Praw Człowieka skargę dotyczącą Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Skarb państwa zapłacić będzie musiał skarżącym matkom opiekującym się chorymi dziećmi odszkodowania i zadośćuczynienie sięgające nawet 12 tysięcy euro.

Skargę do Trybunału złożyły osoby opiekujące się przewlekle ciężko chorymi dziećmi, którym ZUS odebrał wcześniej przyznaną emeryturę. Po przyznaniu wcześniejszej emerytury skarżący zrezygnowali z pracy. Po roku świadczenia zostały im odebrane i pozostawieni zostali bez środków do życia. Po przegranej w polskich sądach obu instancji rodziny złożyły skargę kasacyjną do Sądu Najwyższego, który odmówił jej rozpatrzenia.

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że cofnięcie wcześniejszej emerytury było naruszeniem 1. artykułu Europejskiej Konwencji, który zapewnia obywatelom ochronę własności. W uzasadnieniu wyroku sędziowie podkreślili, że szczególnie gdy w grę wchodzą podstawowe prawa człowieka, w tym przypadku prawo własności, władze zobowiązane są do szybkiego działania. Trybunał podkreślił, że ZUS jak i sądy rozpatrywały sprawy przez ponad dwa lata. W tym czasie opiekujące się chorymi dziećmi matki, pozostawały bez należnych im świadczeń.

W Trybunale czeka blisko 120 podobnych skarg złożonych przez rodziców z Polski.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM