Rosja musi zapłacić Czeczenom. Decyzja Trybunału w Strasburgu

Rosja musi wypłacić pięciu czeczeńskim rodzinom, ponad 500 tysięcy euro odszkodowania i zadośćuczynienia. Taki jest wyrok Trybunału Praw Człowieka w Strasburgu, który po raz kolejny rozpatrzył skargi złożone przez Czeczenów.

Po raz pierwszy Trybunał uznał, że skargi mają charakter systemowy i zalecił Rosji dokonanie zmian prawa w celu skutecznej ochrony praw człowieka i zahamowania lawiny skarg. Zdaniem sędziów, skarżący: rodzice, rodzeństwo i żony zaginionych, przedstawili spójne i zgodne relacje dotyczące uprowadzenia ich bliskich.

Przed dziesięciu laty mężczyźni zostali zabrani ze swoich domów przez zamaskowanych rosyjskich żołnierzy. Po czym zaginęli bez śladu. Pomimo licznych dowodów, iż uprowadzenia dokonały rosyjskie wojska, prokuratura nie przeprowadziła szczegółowych i skutecznych śledztw.

Sędziów Trybunału nie przekonały argumenty Moskwy. Stwierdzili, że rosyjska wersja wydarzeń jest sprzeczna z faktami i dowodami. Rosja - stwierdzili w wyroku - naruszyła cztery artykuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, między innymi prawa do życia, zakazu nieludzkiego traktowania, prawa do uczciwego śledztwa oraz poznania faktycznych przyczyn tragedii. Trybunał zwrócił się do Komitetu Ministrów o monitorowanie wprowadzenia w życie przez Rosję zaleceń zawartych w wyroku.

TOK FM PREMIUM