Badania DNA potwierdziły: szkielet znaleziony na parkingu to król Ryszard III

Kości wykopane podczas prac na miejskim parkingu w brytyjskim Leicester to fragmenty szkieletu króla Ryszarda III. Dzięki badaniom DNA naukowcy nie mają co do tego żadnych wątpliwości.

Fragmenty szkieletu zostały znalezione w ubiegłym roku podczas wykopalisk prowadzonych na terenie miejskiego parkingu w Leicester. Archeolodzy prowadzili tam prace związane ze znajdującym się tam w średniowieczu klasztorze.

Budowa szkieletu i DNA

Przypuszczenia, że kości mogą należeć do Ryszarda III, pojawiły się już po wstępnych badaniach. Naukowcy opierali swoje hipotezy na analizie nieprawidłowości w budowie kręgosłupa. Dodatkowo ślady obrażeń oraz wklęśnięcie widoczne na czaszce odpowiadały opisom ran odniesionych przez króla podczas walki. Także inne parametry dokładnie odpowiadały historycznym przekazom opisującym króla. Ostatecznych dowodów dostarczyły badania DNA. Materiał do badań genetycznych dostarczył Michael Ibsen, spokrewniony z 16. pokoleniem wywodzącym się od siostry króla.

Ryszard III rządził Anglią tylko przez dwa lata (1483-85). Jest ostatnim monarchą brytyjskim, który zginął na polu bitwy. Do wydarzeń tych nawiązywał William Szekspir w dramacie "Ryszard III", z którego pochodzą słynne słowa wypowiedziane przez króla pod Bosworth: "Konia! Konia! Królestwo za konia!" W 2002 r. Ryszard III znalazł się na liście 100 najwybitniejszych Brytyjczyków w historii magazynu BBC.

TOK FM PREMIUM