Bundestag wstrzymuje pieniądze dla skrajnej prawicy

Bundestag wstrzymał wypłatę pieniędzy dla skrajnie prawicowej partii NPD, ponieważ nie zapłaciła ona ponad miliona euro kary wymierzonej za sfałszowanie sprawozdania finansowego.

- Nie będzie żadnej wypłaty pieniędzy - powiedziała rzeczniczka Bundestagu. Zasadniczo partii NPD należy się 113 tys. euro z kasy parlamentu z tytułu dofinansowania w roku 2012 i wypłata a konto za rok bieżący. Wezwano także parlamenty krajowe, by wstrzymały wszelkie płatności na rzecz NPD.

Jak zaznaczyła rzeczniczka Bundestagu, NPD powinna była wpłacić na konto administracji Bundestagu 1,27 mln euro kary zasądzonej przez Federalny Sąd Administracyjny w Lipsku za to, że sprawozdanie finansowe partii za rok 2007 zawierało fałszywe dane. Jak do tej pory na konto Bundestagu nie wpłynęły jednak żadne pieniądze, zaznaczyła rzeczniczka parlamentu.

Dofinansowanie dla wszystkich

Zgodnie z Ustawą o działalności partii każda partia, która zwycięsko wyszła z wyborów, otrzymuje za każdy głos uzyskany w wyborach do Parlamentu Europejskiego, Bundestagu i w wyborach krajowych 85 centów. Jeżeli uzyska ponad 4 miliony głosów - stawka ta obniża się do 70 centów. Oprócz tego z puli państwa partie otrzymują za każde jedno euro składki członkowskiej czy darowizny do 3300 euro dodatkowe 38 centów. Pieniądze te wypłacane są partiom kwartalnie.

Jak przyznał rzecznik partii NPD Frank Franz, wstrzymanie płatności ze strony Bundestagu nie było dla partii żadnym zaskoczeniem. W jej ujęciu jest to "celowa próba zakłócenia działalności partii w ważnym roku wyborczym 2013" i partia bada możliwość zastosowania środków prawnych.

Artykuł pochodzi z serwisu ''Deutsche Welle''

embed
embed

TOK FM PREMIUM