Uciekają przed biedą, prześladowaniami i wojną. Polecamy podcasty z okazji Światowego Dnia Uchodźcy

Światowy Dzień Uchodźcy obchodzony jest od roku 2000. Ustanowiło go Zgromadzenie Ogólne ONZ, dla upamiętnienia 50. rocznicy przyjęcia konwencji na temat uchodźców, by uhonorować ich odwagę i siłę.

W Europie temat uchodźców stał się ogromnie istotny w 2015 roku wraz z wybuchem kryzysu migracyjnego. Jego bezpośrednie przyczyny to m.in.  wojna domowa w Syrii, powstanie Państwa Islamskiego czy destabilizacja Libii.

W samym 2015 roku do Europy przybyło ponad milion uchodźców uciekających przed wojną, prześladowaniami i biedą.

Podczas przeprawy przez Morze Śródziemne co roku ginęły tysiące uchodźców. ONZ poinformował, że w 2018 roku, wśród imigrantów usiłujących dotrzeć do Europy drogą morską, było 2275 ofiar śmiertelnych.

- W ciągu ostatnich czterech lat UE poczyniła znaczne postępy i osiągnęła konkretne efekty w walce z problemem migracji. W bardzo trudnych warunkach działaliśmy razem. Europa nie boryka się już z kryzysem migracyjnym, jakiego doświadczyliśmy w 2015 r., ale wciąż utrzymują się problemy strukturalne. Państwa członkowskie mają obowiązek zapewnić ochronę i opiekę osobom, którym udzielają schronienia. W dalszym ciągu powinniśmy działać wspólnie i solidarnie, stosować kompleksowe podejście i sprawiedliwie dzielić się odpowiedzialnością – to jedyna słuszna droga, jeżeli chcemy, by UE sprostała wyzwaniu migracji – mówił w marcu 2019 roku wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Frans Timmermans.  

Wśród najbardziej palących kwestii wymagające dalszych działań KE wymienia m.in.: wsparcie dla Maroka, ponieważ na szlaku zachodniośródziemnomorskim odnotowuje się znaczący wzrost liczby migrantów, poprawę dramatycznych warunków w Libii, zarządzanie migracjami w Grecji oraz opracowanie tymczasowych procedur dotyczących zejścia na ląd.

Rok 2018 był bez wątpienia czasem, kiedy temat migracji oraz uchodźców wyciągano niezwykle często i gorąco o nim dyskutowano. Odpowiedzialna polityka migracyjna to wciąż wyzwanie dla wielu krajów. Jak więc najlepiej podsumować tę kwestię? Gościem Agnieszki Lichnerowicz w Światopodglądzie jest Anna Rostocka z Międzynarodowej Organizacji do spraw Migracji.

Polska a uchodźcy

O badaniu „Archipelagi empatii – próba mapowania działań na rzecz uchodźców w Polsce" - mówi prof. Waldemar Kuligowski z Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, redaktor kwartalnika „Czas kultury”.

Polecamy również rozmowę z Wojciechem Wilkiem, prezesem Fundacji Polskie Centrum Pomocy Międzynarodowej.

Czy polskie szkoły są przygotowane na różnorodność kulturową? - To jest problem, na który trzeba spojrzeć systemowo: jak szkoła jest przygotowana, jaki jest przekaz w mediach. Musimy też spojrzeć na to, jak funkcjonuje rodzina tych dzieci. Akulturacja polega na wzajemnej wymianie. Integracja nie polega tylko na tym, że imigranci muszą się dostosować - mówiła Katarzyna Janczewska-Arcon.

TOK FM PREMIUM