Polacy uważają zmiany klimatu za ważniejsze niż terroryzm. 64 proc. chce, aby Polska ograniczyła produkcję węgla

Według badania brytyjskiej organizacji pozarządowej Hope not Hate Polacy za najistotniejsze obecnie kwestie, którym świat musi stawić czoła, uważają zmiany klimatu. Sprawy związane z ochroną planety przedkładają nad terroryzm, migracje czy rosnące koszty jedzenia i energii. 
Zobacz wideo

83 proc. badanych zgadza się (55 proc. “zdecydowanie” i 28 proc. “częściowo”), że mamy do czynienia z kryzysem klimatycznym i jeśli emisja gazów cieplarnianych nie zostanie drastycznie ograniczona, w ciągu kilku najbliższych lat globalne ocieplenie stanie się skrajnie niebezpiecznym zjawiskiem. 

Respondenci zauważają, że w Polsce już teraz pojawia się więcej ekstremalnych zjawisk pogodowych,  (takich jak fale upałów, burze, susze czy powodzie), będących wynikiem właśnie zmian klimatu. 81 proc. ankietowanych uważa ponadto, że zmiana klimatu jest bezpośrednim zagrożeniem dla przeciętnego Polaka. 

Dr Adrian Wójcik, psycholog społeczny z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu, uważa to za dużą zmianę. "We wcześniejszych badaniach zagrożenia środowiskowe były raczej postrzegane jako poważny problem dla świata, ale niekoniecznie już dla Polaków" - komentował. 

Ekspert podkreśla, także zgodność Polaków co do realności zmiany klimat i do potrzeby podjęcia działań ją ograniczających. - Takie rozwiązania akceptuje zdecydowana większość Polaków, a jednocześnie to coś, co od lat nie przekłada się na działania państwa" - stwierdził. 

Zmiany klimatu. Działania polskiego rządu

Na pytanie, czy polski rząd podejmuje wystarczające działania, by zaadresować zmiany klimatu, 60 proc. zdecydowanie odpowiedziało, że nie. 22 proc. nie wie, a 18 proc. uważa, że są one odpowiednie. 

Jeśli zaś chodzi o działania, które może podejmować władza, a które zyskałyby wsparcie respondentów, to 43 proc. badanych uważa, że na osoby często latające samolotami, powinien być nałożony podatek. 

91 proc. poparłoby budowę większej liczby alternatywnych źródeł energii jak farmy wiatrowe i słoneczne. Niewiele mniej - 81 proc. wsparłoby stworzenie większej liczby miejsc, w których ładować można samochód elektryczny. 

Mniejszą popularnością cieszą się radykalne rozwiązania dotyczące węgla. Ponad połowa badanych poparłaby zaprzestanie wydobycia i spalania węgla oraz zaprzestanie wiercenia w celu wydobycia ropy i gazu. 86 proc. ankietowanych wsparłoby również inwestycje mające na celu stworzenie miejsc pracy w nowych ekologicznych biznesach. 

Liczna jest grupa - 73 proc, tych, którzy wsparliby wprowadzenie podatku, nakładanego na produkty przyczyniające się do zanieczyszczenia planety i preferencyjne stawki podatkowe na produkty ekologiczne. Nieznacznie wyższa liczba respondentów jest także bardziej skłonna do uznania, że rząd powinien robić więcej, niż obecnie, aby zmniejszyć poziom zanieczyszczeń w kraju.

64 proc. badanych uważa, że Polska powinna ograniczyć produkcję węgla, aby zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych. 80 proc. zgadza się także, z tym, że politycy zbyt często przedkładają interes dużych firm naftowych i gazowych nad interesy lokalnych społeczności. 

Wszyscy muszą być gotowi na zmianę stylu życia

Większość osób zgadza się z twierdzeniem, że aby zatrzymać globalne ocieplenie, wszyscy musimy być gotowi na porzucenie pewnych swoich przyzwyczajeń. Blisko 70 proc. uważa, że ochrona środowiska powinna mieć pierwszeństwo, nawet jeśli będzie się to wiązało z ryzykiem ograniczenia wzrostu gospodarczego. Nieco więcej - 78 proc. pytanych zadeklarowało, że byłoby skłonnych wprowadzić zmiany w życiu, które mogłoby prowadzić do zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, jeśli widzieliby, że i inni postępują w podobny sposób.  

Respondentom zadano również pytanie o opuszczanie przez młodzież zajęć lekcyjnych, by wziąć udział np. w strajku klimatycznym: 41 proc. uważa, że mogłaby być to nieobecność usprawiedliwiona. 

Badanie zostało przeprowadzone online przez ośrodek badawczy Focaldata na reprezentatywnej próbie 11469 osób dorosłych w 8 krajach: Brazylii, Kanadzie, Francji, Niemczech, Włoszech, Polsce, Wielkiej Brytanii i Stanach Zjednoczonych  w okresie 30 sierpnia - 9 września 2019 roku.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM