Rosja. Michaił Miszustin kandydatem na premiera

Szef rosyjskiej Federalnej Służby Podatkowej (FNS) Michaił Miszustin jest kandydatem na premiera; prezydent Władimir Putin wniósł jego kandydaturę do niższej izby parlamentu, Dumy Państwowej - poinformowały służby prasowe Kremla w środę wieczorem.
Zobacz wideo

Służby te przekazały, że Putin zaproponował Miszustinowi na spotkaniu objęcie urzędu premiera i po jego zgodzie wniósł jego kandydaturę do rozpatrzenia przez Dumę. 

W środę premier Miedwiediew poinformował, że cały rząd podaje się do dymisji. Ma to związek ze zmianami rosyjskiej konstytucji, które zapowiedział dziś prezydent Rosji - czytamy na portalu vesti.ru.

Prezydent Rosji Władimir Putin ma powołać Miedwiediewa na nowe stanowisko zastępcy szefa Rady Bezpieczeństwa - podał Interfax.

Putin polecił, by dotychczasowy rząd wykonywał swoje obowiązki do czasu powołania nowego gabinetu.

Jakie zmiany w konstytucji zaproponował Putin?

Wśród zmian ma być m.in. zwiększenie pełnomocnictwa parlamentu przy tworzeniu rządu oraz wzmacniające rolę organu doradczego - Rady Państwowej.

Parlament ma wyłaniać kandydaturę premiera oraz kandydatury wszystkich wicepremierów i ministrów. Prezydent nie będzie miał prawa odrzucić kandydatur, na które zgodził się parlament. Natomiast będzie nadal miał prawo do odwołania premiera, jego zastępców i ministrów w przypadku utraty do nich zaufania lub gdy nie będą wykonywać należycie swych obowiązków.

Jednocześnie szef państwa nadal powinien zachować prawo kierowania resortami siłowymi i zwierzchnictwa nad siłami zbrojnymi. Prezydent ma mianować szefów resortów siłowych po konsultacjach z Radą Federacji.

Obecnie Duma Państwowa nie ma wpływu na wyznaczanie ministrów. Powoływanie i odwoływanie członków rządu należy do kompetencji prezydenta. Zgodnie z konstytucją prezydent powołuje premiera za zgodą Dumy Państwowej. Wniosek w sprawie kandydatury premiera prezydent przedstawia Dumie w ciągu dwóch tygodni od objęcia urzędu głowy państwa (także w innych przypadkach, jak ustąpienie rządu). Duma Państwowa ma tydzień na rozpatrzenie kandydatury, a jeśli trzykrotnie odrzuci proponowanego jej szefa rządu, prezydent powołuje premiera, rozwiązuje Dumę i zarządza nowe wybory parlamentarne.

Z kolei, gdy premier zaproponuje kandydatów na wicepremierów i ministrów, prezydent dokonuje nominacji na stanowiska w formie dekretu.

Zapowiedziano referendum w tej sprawie.

DOSTĘP PREMIUM