Co to jest Fundusz Odbudowy? Na czym polega? Dlaczego głosowanie w Sejmie jest tak ważne?

Fundusz Odbudowy to odpowiedź Unii Europejskiej na nowe zagrożenia i wyzwania, jakie spowodowała pandemia. Jest to wynegocjowana przez unijnych przywódców pula środków, które mają trafić do krajów Wspólnoty na odbudowę gospodarki. Chodzi o 750 mld euro - w formie pożyczek i dotacji. Żeby Fundusz Odbudowy mógł wejść w życie, wymaga jednomyślnej zgody wszystkich państw członkowskich.
Zobacz wideo

Co trzeba wiedzieć o Funduszu Odbudowy?

Fundusz Odbudowy (czyli Next Generation EU) został przyjęty przez Radę Unii Europejskiej w grudniu ubiegłego roku. Jego główne cele to odbudowa gospodarki po koronawirusie i przywracanie jej odporności na ewentualne kryzysy. Składa się z kilku elementów, spośród których największą częścią jest Instrument na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (RRF - Recovery and Resilience Facility). 

Fundusz Odbudowy. Ile pieniędzy zakłada?

Unijni przywódcy na Fundusz Odbudowy przeznaczyli 750 mld euro: 390 mld euro dotacji i 360 mld pożyczek. Aby Fundusz Odbudowy został uruchomiony, wszystkie państwa członkowskie muszą ratyfikować decyzję unijnych liderów o zwiększeniu zasobów własnych UE i nad tym we wtorek (4 maja) głosuje polski Sejm, na nadzwyczajnym posiedzeniu. Brak ratyfikacji tej decyzji wstrzymałby uruchomienie pakietu środków.

Fundusz Odbudowy. Ile dla Polski?

Polska będzie miała do wykorzystania 58,1 mld euro - w tym:

- 23,9 mld bezzwrotnych dotacji

- 34,2 mld w formie pożyczek.

Do ostatniej chwili nie wiadomo, jak w sprawie ratyfikacji zagłosują posłowie. Rząd nie ma w tej sprawie większości, ponieważ przeciwna przyjmowaniu Funduszu Odbudowy jest Solidarna Polska. Lewica od początku mówiła, że ratyfikację poprze. Koalicja Obywatelska natomiast do końca nie informowała o swojej decyzji, domagając się jednocześnie odłożenia posiedzenia na dwa tygodnie. 

Krajowy Plan Odbudowy

W dyskusji o Funduszu Odbudowy często mówi się też o Krajowym Planie Odbudowy i te dwa pojęcia czasami bywają mylone. Krajowy Plan Odbudowy jest podstawą do wypłaty środków z unijnego Funduszu Odbudowy i każde państwo członkowskie opracowuje go we własnym zakresie.

Dokument ma wyznaczać cele związane z odbudową gospodarki po kryzysie wywołanym przez pandemię koronawirusa. 

Środki Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności chcemy przeznaczyć na prorozwojowe inwestycje. Polski rząd, dzięki funduszom z UE, planuje wzmocnić takie obszaru jak: transformacja cyfrowa, odporność i konkurencyjność gospodarki, energia i zmniejszenie energochłonności, transformacja cyfrowa, dostępność i jakość systemu ochrony zdrowia oraz zielona i inteligentna mobilność.

Co ważne - Krajowy Plan Odbudowy nie musi być akceptowany przez parlament. Dokument przygotowuje rząd i wysyła go do akceptacji Komisji Europejskiej, co Polska zrobiła w poniedziałek 3 maja. 

Do poniedziałku właśnie KE otrzymała 14 planów naprawy i odporności: z Belgii, Danii, Niemiec, Grecji, Hiszpanii, Francji, Włoch, Łotwy, Luksemburga, Austrii, Polski, Portugalii, Słowenii i Słowacji.

TOK FM PREMIUM