Watykan ukarał kolejnych polskich biskupów. Chodzi o pedofilię w Kościele

Stolica Apostolska zakazała bp. Stefanowi Regmuntowi uczestniczenia w celebracjach w diecezji, udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski i nakazała mu finansowe uczestnictwo w wydatkach diecezji związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich. Z kolei bp. Stanisławowi Napierale sugeruje zalecić m.in. nieobecność na publicznych celebracjach.
Zobacz wideo

W przekazanym w piątek PAP komunikacie przez Delegata KEP ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży abp. Wojciecha Polaka poinformowano, że "Stolica Apostolska działając na podstawie przepisów Kodeksu Prawa Kanonicznego i motu proprio Papieża Franciszka Vos estis lux mundi" w następstwie "formalnych zgłoszeń przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stefana Regmunta w sprawie wykorzystania seksualnego osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji zielonogórsko-gorzowskiej".

W wyniku zakończonego dochodzenia Stolica Apostolska podjęła w stosunku do biskupa Regmunta decyzję o "zakazie uczestniczenia w jakichkolwiek celebracjach lub spotkaniach publicznych na terenie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej". Hierarcha otrzymał także zakaz udziału w gremiach Konferencji Episkopatu Polski oraz "nakaz finansowego uczestnictwa z prywatnych środków w wydatkach diecezji zielonogórsko-gorzowskiej związanych z przeciwdziałaniem wykorzystaniu seksualnemu małoletnich".

"Bp. Stefana Regmunta, w roku 2014, po spotkaniu z jedną z osób poszkodowanych przez ks. Stanisława R., miał zaniedbać zgłoszenia tej sprawy do Kongregacji Nauki Wiary" - informowała 30 marca br. "Gazeta Wyborcza". Zgodnie z decyzją papieża Jana Pawła II, od 2001 r., biskupi na całym świecie powinni informować Kongregację Nauki Wiary o nadużyciach popełnionych na nieletnich przez podległych im księży.

Watykan zaleca zasugerować bp. Napierale nieobecność na celebracjach

Z kolei w związku z postępowaniem dotyczącym zaniedbań bp. Stanisława Napierały w sprawach nadużyć seksualnych wobec osób małoletnich, Stolica Apostolska poleciła zasugerować biskupowi wpłacenie środków na Fundację Św. Józefa oraz nieobecność na publicznych celebracjach - poinformowało biuro prasowe KEP. Jak czytamy w komunikacie przesłanym w piątek PAP, "Stolica Apostolska w następstwie formalnych zgłoszeń przeprowadziła postępowanie dotyczące sygnalizowanych zaniedbań bp. Stanisława Napierały w sprawach nadużyć seksualnych popełnionych wobec osób małoletnich przez dwóch kapłanów diecezji kaliskiej".

W komunikacie zaznaczono, że po dokładnej analizie zebranej dokumentacji Stolica Apostolska uznała, że "tylko w jednym z wyżej wymienionych przypadków doszło do niezamierzonego zaniedbania". "W związku z powyższym Stolica Apostolska poleciła zasugerować biskupowi Stanisławowi Napierale wpłacenie, według uznania z prywatnych środków odpowiedniej sumy na rzecz Fundacji Świętego Józefa oraz nieobecność na publicznych celebracjach lub wydarzeniach" - czytamy.

DOSTĘP PREMIUM