Google ukarany grzywną 500 mln euro. Najwyższa kara nałożona przez urząd ochrony konkurencji we Francji

Francuski urząd do spraw konkurencji poinformował, że ukarał firmę Google grzywną w wysokości 500 mln euro.

Grzywna w wysokości pół miliarda euro została nałożona z powodu braku negocjacji "w dobrej wierze" z wydawcami prasy w sprawie wynagrodzenia należnego wydawcom za reprodukcję ich treści.

Urząd nakazał również firmie Google "przedstawić ofertę wynagrodzenia za bieżące wykorzystanie ich chronionych treści" wydawcom i agencjom informacyjnym, pod groźbą "kary grzywny do 900 tys. euro za każdy dzień zwłoki", a co najmniej 300 tys. euro - poinformowała agencja AFP.

- Jest to największa grzywna, jaką kiedykolwiek nałożył Urząd Ochrony Konkurencji za niewykonanie jednej z jego decyzji - powiedziała szefowa urzędu Isabelle De Silva, przedstawiając decyzję mediom. Jak podkreśliła, przez tak wysoką karą urząd chciał "podkreślić wagę" naruszeń zobowiązań przez Google. Firma nadal "wydaje się nie akceptować prawa" tworzącego prawa pokrewne, ale - jak zaznaczyła - "nie do operatora należy odrzucanie prawa".

Google rozczarowany

Google oświadczył, że jest "bardzo rozczarowany tą decyzją". - Przez cały okres negocjacji działaliśmy w dobrej wierze. Ta grzywna nie odzwierciedla podjętych wysiłków ani rzeczywistości korzystania z treści wiadomości na naszej platformie - przekazał agencji AFP rzecznik firmy.

- Decyzja ta dotyczy głównie negocjacji, które miały miejsce między majem a wrześniem 2020 r. Od tego czasu kontynuujemy współpracę z wydawcami i agencjami informacyjnymi, aby znaleźć wspólną płaszczyznę - tłumaczył.

Decyzja francuskiego Urzędu Ochrony Konkurencji była oczekiwana z niecierpliwością; jest to bowiem pierwsza decyzja podjęta przez organ regulacyjny w sprawie praw pokrewnych, w następstwie przepisów europejskich wprowadzonych w 2019 r., które Francja jako pierwsza transponowała do swego prawa krajowego - zwraca uwagę AFP.

DOSTĘP PREMIUM