KE wszczyna procedurę przeciwko Polsce. Chodzi o tzw. strefy wolne od LGBT

Komisja Europejska wszczęła procedurę naruszeniową przeciwko Polsce w związku z tzw. strefami wolnymi od LGBT.
Zobacz wideo

Komisja wszczyna postępowanie w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego przeciwko Polsce związane z równością i ochroną praw podstawowych - poinformowała KE w czwartek.

"W przypadku Polski Komisja uważa, że władze polskie nie ustosunkowały się w pełni i w odpowiedni sposób do zapytania Komisji dotyczącego charakteru i wpływu uchwał dotyczących tzw. stref wolnych od ideologii LGBT przyjętych przez kilka polskich regionów i gmin" - oznajmiła Komisja.

Uzasadniając swoją decyzję, KE wyraziła niepokój, że uchwały te "mogą naruszać prawo UE dotyczące niedyskryminacji ze względu na orientację seksualną". Należy zatem, jak przekonuje Komisja, przeprowadzić szczegółową analizę zgodności wspomnianych uchwał z prawem UE.

"Aby dokończyć swoją ocenę, Komisja potrzebuje adekwatnych i wyczerpujących informacji od władz polskich. Pomimo wyraźnego wezwania, jakie Komisja wystosowała w lutym, polskie władze nie dostarczyły do tej pory wymaganych informacji, wyraźnie unikając odpowiedzi na większość próśb ze strony Komisji. Polska utrudnia zatem Komisji wykonywanie uprawnień przyznanych jej na mocy Traktatów i narusza zasadę lojalnej współpracy wynikającą z art. 4 ust. 3 TUE, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek rzeczywistej współpracy z instytucjami Unii. W związku z tym Komisja podjęła decyzję o skierowaniu do Polski wezwania do usunięcia uchybienia w związku z brakiem współpracy" - poinformowała KE.

Pierwszy etap procedury naruszeniowej polega na przesłaniu do państwa członkowskiego wezwania do usunięcia uchybienia, w którym zwraca się o przekazanie dalszych informacji.

Polska ma dwa miesiące na ustosunkowanie się do zastrzeżeń przedstawionych przez Komisję.

Postępowanie zostało wszczęte także przeciwko Węgrom "w związku z naruszeniem praw podstawowych osób LGBTIQ". W ich przypadku sprawa dotyczy uchwalonej niedawno ustawy, która - jak podaje Komisja - "w szczególności zakazuje dostępu lub ogranicza dostęp osobom poniżej 18. roku życia do treści, które promują i przedstawiają tzw. rozbieżność w stosunku do tożsamości odpowiadającej płci w chwili urodzenia, zmianę płci lub homoseksualizm oraz obowiązku zamieszczenia specjalnej adnotacji na książce dla dzieci zawierających treści LGBTIQ".

"Strefy wolne od LGBT". Co to jest?

Uchwały o strefach wolnych od LGBT przyjęło ponad 100 samorządów w Polsce. Gminy, powiaty i województwa. To uchwały dyskryminujące, o czym wielokrotnie mówił m.in. Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar.

Także szefowa Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen wypowiadała się wcześniej bardzo krytycznie na temat tzw. stref wolnych od LGBT. - Chcę postawić sprawę jasno. Strefy wolne od LGBT to strefy wolne od ludzkości, od wartości humanistycznych i nie ma dla nich miejsca w naszej Unii - mówiła. I deklarowała, że zrobi wszystko, by budować UE równości, w której każdy będzie mógł być, kim jest i kochać, kogo chce - "bez strachu i dyskryminacji".  - Bycie sobą to nie jest ideologia, to jest tożsamość i nikt nie może tego zakazywać - podkreślała szefowa KE.

 

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM