Katastrofa klimatyczna. Kto stoi za raportem IPCC?

Raport IPCC, opublikowany w ostatni poniedziałek, to pierwsza część najnowszego podsumowania dotyczącego globalnego ocieplenia. Wniosek naukowców jest jeden: musimy działać jak najszybciej, inaczej czeka nas katastrofa klimatyczna. A wnioski te należy tym bardziej traktować serio, że IPCC jest instytucją o niezwykłym prestiżu.
Zobacz wideo

Z tego artykułu dowiesz się:

  • IPCC - co to jest za instytucja?
  • Jakie raporty przygotowuje IPCC?
  • Co jest w raportach IPCC?
  • Kiedy opublikowano najnowszy raport IPCC?

IPCC - co to jest za instytucja? 

Gwałtowne zjawiska pogodowe i zabójczo wysokie temperatury stały się rzeczywistością nawet w tych regionach, które dotychczas były od nich wolne. Wszystko przez postępujące globalne przegrzanie. Nic więc dziwnego, że ten temat stał się numerem jeden w światowych mediach oraz nauce. Jedną z instytucji, która zajmuje się kwestią globalnego ocieplenia jest Intergovernmental Panel on Climate Change (pol. Międzyrządowy Zespół ds. Zmian Klimatu).

IPCC - co to jest za instytucja? IPCC to mieszczące się w Genewie naukowe i międzyrządowe ciało doradcze utworzone w 1988 roku na wniosek członków ONZ, przez Światową Organizację Meteorologiczną (WMO) oraz Program Środowiskowy Organizacji Narodów Zjednoczonych (UNEP). IPCC ma dostarczać obiektywnych informacji, które są zgodne ze stanem aktualnej wiedzy naukowej na temat zmiany klimatu.

Jakie raporty przygotowuje IPCC? Intergovernmental Panel on Climate Change regularnie przygotowuje oraz publikuje raporty dotyczące zmian klimatu na świecie. Prezentowane są w nich informacje na temat konsekwencji globalnego przegrzania, możliwości adaptacji oraz możliwości ograniczenia jego skutków. IPCC nie prowadzi własnych pomiarów, obserwacji ani innego rodzaju badań, a raporty opiera na dotychczasowych publikacjach naukowych z całego świata. Każdy raport przed publikacją przechodzi długi cykl redakcyjny, który obejmuje nominacje i wybór autorów, przygotowanie wstępnej wersji, recenzje wykonane przez ekspertów, a następnie poprawki i odpowiedzi na recenzje, przygotowanie wersji ostatecznej pełnego raportu oraz specjalnego podsumowania dla decydentów. Wszystko to, by dostarczyć jak najwyższej jakości materiały.

Nowy raport IPCC. Świat na krawędzi katastrofy

Do tej pory IPCC dostarczyło 5 raportów podsumowujących, które są kompleksowym i wszechstronnym podsumowaniem aktualnego stanu wiedzy o zmianach klimatu. Raporty ukazywały się kolejno w latach: 1990 roku (w 1992 wydano suplement), 1995, 2001, 2007 i 2014. W sierpniu 2021 roku został opublikowany najnowszy raport IPCC o globalnym ociepleniu, a konkretnie pierwsza z trzech jego części. Raport stanowi niezwykle obszerną metaanalizę (najważniejszy i najbardziej wiarygodny typ publikacji naukowej) aż 14 tys. prac naukowych z ostatnich lat.

Raport IPCC został opracowany i przyjęty przez 234 autorów oraz 195 rządów z całego świata. Autorzy oraz autorki nie pozostawiają złudzeń co do przyczyny zmian klimatów, ponieważ to właśnie działania człowieka doprowadzają do zwiększonej emisji gazów cieplarnianych (nie tylko CO2), a ta przekłada się na destabilizację klimatu. Wynika z niego jednoznacznie, że decydenci wszystkich krajów powinni jak najszybciej wdrożyć politykę ograniczenia emisji gazów cieplarnianych. W przeciwnym razie czeka nas katastrofa klimatyczna i pogłębienie się ogólnoświatowego kryzysu. Całość raportu dostępna jest na stronie IPCC.

TOK FM PREMIUM