Oświadczenie "27-ki": UE będzie odpowiadać na próby instrumentalizacji nielegalnej migracji

Unia Europejska będzie odpowiadać na próby instrumentalizacji nielegalnej migracji do celów politycznych i inne zagrożenia hybrydowe, w tym poprzez opracowywanie nowych narzędzi - to fragment oświadczenia przyjętego we wtorek przez unijnych ministrów spraw wewnętrznych w Brukseli.

Postulat, aby takie zapisy znalazły się w tym dokumencie, złożyła Polska. „W tekście oświadczenia pojawiło się stwierdzenie o instrumentalizacji migracji. Uznajemy, że zagrożeniem hybrydowym jest właśnie instrumentalne wykorzystywanie procesów migracyjnych, wywieranie nacisku na państwa wspólnoty. Nasza uwaga spotkała się z szerokim zainteresowaniem państw członkowskich. (...) To, co chcieliśmy uzyskać, zostało wpisane do oświadczenia" - powiedział dziennikarzom po spotkaniu wiceminister spraw wewnętrznych i administracji Bartosz Grodecki, dodając, że polskie uwagi zostały poparte przez Niemcy, Austrię, kraje V4 i państwa bałtyckie.

W oświadczeniu znalazły się także zapisy o tym, że UE będzie również współpracować z krajami trzecimi w celu zapobiegania nielegalnej migracji, wzmocnienia zdolności zarządzania granicami oraz zapobiegania przemytowi migrantów i handlowi ludźmi.

TOK FM PREMIUM