Europosłowie wzywają Morawieckiego, by wycofał swój wniosek z TK. Krytkują też Polskę za "lex TVN"

Parlament Europejski wzywa premiera Mateusza Morawieckiego, aby wycofał swój wniosek z Trybunału Konstytucyjnego i nie kwestionował nadrzędności prawa unijnego nad krajowym. Poza tym w rezolucji "Wolność mediów i dalsze pogarszanie się praworządności w Polsce" eurodeputowani krytykują ustawę "lex TVN" i wzywają do odcięcia od unijnych środków tych regionów, które ogłosiły się tzw. strefami wolnymi od LGBT.
Zobacz wideo

Parlament Europejski będzie debatować nad tym dokumentem w środę, a głosowanie zaplanowano na czwartek. "(PE) wzywa polskiego premiera, aby nie kwestionował nadrzędności prawa UE nad ustawodawstwem krajowym oraz do wycofania złożonego przed bezprawnym Trybunałem Konstytucyjnym wniosku o zbadanie konstytucyjności niektórych części traktatów UE" - napisano w projekcie rezolucji, o czym jako pierwsze poinformowało RMF FM. 

Europosłowie chcą też wezwać do rozdzielenia w Polsce funkcji prokuratora generalnego i ministra sprawiedliwości "zgodnie z zaleceniami Komisji Weneckiej". Oprócz tego projekt rezolucji zawiera krytykę uchwalonego przez Sejm RP projektu tzw. ustawy medialnej, czyli "lex TVN", który jest określany w dokumencie PE, jako "próba uciszenia krytycznych treści i bezpośredni atak na pluralizm mediów".

Poza tym europarlament jest zaniepokojony "dalszym pogarszaniem się wolności mediów w Polsce", a jako przykład podaje przejęcie lokalnej prasy przez PKN Orlen. Potępia także media publiczne i "kampanię oszczerstw" skierowaną przeciwko sędziom, dziennikarzom i politykom krytycznym wobec obecnego rządu.

Parlament Europejski chwali również Komisję Europejską za podjęte przez nią działania w kwestii praworządności - m.in. za groźbę odebrania unijnych pieniędzy polskim regionom, które przyjęły uchwały o tzw. strefach wolnych od LGBT. PE wzywa Komisję do wykorzystania wszystkich podstaw prawnych "w postępowaniach o naruszenie unijnego prawa" i do "dalszego odrzucania wniosków o unijne finansowanie od tych regionów".

Eurodeputowani wzywają również KE do "dokładnego przeanalizowania" polskiego KPO oraz "do zatwierdzenia tego planu tylko wtedy, gdy zostanie potwierdzone, że polskie władze wdrożyły wszystkie orzeczenia TSUE, w szczególności jeśli chodzi o niezależność sądownictwa, i że nie doprowadzi to następnie do tego, że budżet UE będzie aktywnie przyczyniał się do naruszeń praw podstawowych w Polsce".

TOK FM PREMIUM