Matura 2022 już za miesiąc. Przypominamy dokładne terminy i daty egzaminów dzień po dniu

Egzaminy maturalne 2022 rozpoczną się tuż po majówce. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przekazała szczegółowy harmonogram. W tym roku obowiązuje pisemny egzamin maturalny.

Do matury 2022 zostało coraz mniej czasu. Podobnie jak rok temu, egzaminy maturalne będą przeprowadzane niemal wyłącznie w części pisemnej. Wyjątek dotyczy osób, które w postępowaniu rekrutacyjnym muszą wykazać zdanie także egzaminu ustnego (czasem wymagane jest to przy rekrutacji na wyższą uczelnię zagraniczną). 

Jak co roku, także i w tym egzaminy maturalne wystartują tuż po majówce. W środę 4 maja 2022 o godz. 9:00 maturzyści przystąpią do sprawdzianu pisemnego z języka polskiego. Dzień później będą zdawali egzamin z matematyki, a w piątek 6 maja 2022 – z języka obcego. Maturzysta musi też przystąpić do jednego egzaminu pisemnego z wybranego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym.

Dodatkowo absolwenci szkół i oddziałów, w których naucza się języków mniejszości narodowych, przystępują też do egzaminu z języka danej mniejszości.

Egzaminy maturalne 2022 potrwają aż do poprawek 23 sierpnia. Pierwsze wyniki sprawdzianów poznamy 5 lipca 2022 r.

Matura 2022. Konieczny egzamin z przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym

Według ustawy o systemie oświaty, w latach szkolnych 2022/2023 i 2023/2024 absolwent szkoły średniej zda egzamin maturalny i uzyska świadectwo dojrzałości, jeżeli otrzyma z każdego przedmiotu obowiązkowego co najmniej 30% punktów i przystąpi do sprawdzianu z co najmniej jednego przedmiotu dodatkowego na poziomie rozszerzonym. 

Egzamin z przedmiotu dodatkowego odbędzie się w tych latach bez zastosowania progu punktowego.

Matura 2022 - terminy główne dzień po dniu. Pierwsze egzaminy tuż po majówce

Egzaminy maturalne 2022 w terminie głównym – zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym – zostaną przeprowadzone do 23 maja. Centralna Komisja Egzaminacyjna (CKE) przekazała szczegółowy harmonogram egzaminów maturalnych 2022 :

Środa 4 maja:

- godz. 9.00: język polski – poziom podstawowy

- godz. 14.00: język łaciński i kultura antyczna – poziom rozszerzony

Czwartek 5 maja: 

- godz. 9.00: matematyka – poziom podstawowy

- godz.  14.00: historia muzyki – poziom rozszerzony

Piątek 6 maja:

- godz. 9.00: język angielski – poziom podstawowy

- godz. 14.00: język francuski, hiszpański, niemiecki, rosyjski, włoski – poziom podstawowy

Poniedziałek 9 maja:

- godz. 9.00: język angielski – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

- godz. 14.00: filozofia – poziom rozszerzony

Wtorek 10 maja:

- godz. 9.00: język polski – poziom rozszerzony

- godz. 14.00: język francuski – poziom rozszerzony, język francuski – poziom dwujęzyczny

Środa 11 maja:

- godz. 9.00 - matematyka - poziom rozszerzony,

- godz. 14.00 - język hiszpański - poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

Czwartek 12 maja:

- godz. 9.00: biologia – poziom rozszerzony

- godz. 14.00: język rosyjski –  poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

Piątek 13 maja:

- godz. 9.00: wiedza o społeczeństwie – poziom rozszerzony,

- godz. 14.00: język niemiecki – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

Poniedziałek 16 maja:

- godz. 9.00: chemia – poziom rozszerzony

- godz. 14.00: język włoski – poziom rozszerzony i poziom dwujęzyczny

Wtorek 17 maja:

- godz. 9.00 - historia - poziom rozszerzony

- godz. 14.00 – języki mniejszości narodowych - poziom podstawowy

Środa 18 maja:

- godz. 9.00: geografia – poziom rozszerzony,

- godz. 14.00: języki mniejszości narodowych – poziom rozszerzony

Czwartek 19 maja:

- godz. 9.00: fizyka – poziom rozszerzony

- godz. 14.00: historia sztuki – poziom rozszerzony

Piątek 20 maja:

- godz. 9.00: informatyka – poziom rozszerzony,

- godz. 14.00: język kaszubski, język łemkowski – poziom rozszerzony.

Poniedziałek 23 maja:

- egzaminy w języku obcym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.

18-20 maja:

- egzamin ustny (jeśli jest wymagany np. przy rekrutacji na wyższą uczelnię zagraniczną)

Egzaminy maturalne 2022 - terminy dodatkowe

Egzamin w terminie dodatkowym odbędzie się w dniach 1-15 czerwca. Do matury 2022 w terminie dodatkowym mogą przystąpić absolwenci liceów, którzy uzyskali zgodę dyrektora okręgowej komisji egzaminacyjnej. 

Egzaminy maturalne 2022 w terminie poprawkowym będą miały miejsce 23 sierpnia 2022 r. 

Matura 2022. Wyniki

Pierwsze wyniki matur 2022 ogłoszone zostaną 5 lipca, a dla osób zdających egzamin poprawkowy – dopiero 9 września 2022 r. 

TOK FM PREMIUM