Kraje UE 2022. Kiedy Ukraina będzie w Unii? Rada Europejska może podjąć decyzję w trybie przyspieszonym

Unia Europejska to powstały w 1993 roku gospodarczo-polityczny związek 27 demokratycznych państw. Do listy krajów oficjalnie kandydujących do członkostwa lada moment dołączy Ukraina. Czy w związku z toczącą się na jej terytorium wojną, Rada Europejska podejmie decyzję w trybie przyspieszonym? Wizyta Ursuli von der Leyen w Kijowie dała nadzieje Ukraińcom.
Zobacz wideo

"Ukraina należy do Europy, tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej" 

W obliczu rosyjskiej agresji Ukraina apeluje do krajów Zachodu o przyjęcie jej w szeregi Unii Europejskiej. Z końcem lutego prezydent Wołodymyr Zełenski podpisał oficjalny wniosek o członkostwo. 10 kwietnia zaś przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen na spotkaniu z Zełenskim w Kijowie powiedziała: "Ukraina należy do Europy, tutaj rozpoczyna się wasza droga w stronę Unii Europejskiej" i wręczyła prezydentowi dokumenty, które strona ukraińska musi wypełnić, aby Komisja Europejska mogła formalnie przedstawić Radzie UE opinię dotyczącą uznania Ukrainy za państwo kandydujące. Ta procedura zazwyczaj zajmuje lata, ale w związku z wyjątkową sytuacją, z rosyjską agresją na Ukrainę, zobowiązaliśmy się do tego, że przeprowadzimy ją w kilka tygodni - zaznaczyła von der Leyen. Przyjmując kopertę z formularzami prezydent Zełenski zapowiedział, że odpowiedź strony ukraińskiej będzie gotowa w przeciągu tygodnia. W związku z tym wicepremier Ukrainy ds. integracji europejskiej i euroatlantyckiej Olha Stefaniszyna oficjalnie zapowiedziała, że Kijów spodziewa się otrzymać formalny status kandydata do UE najpóźniej w czerwcu.

Kraje Unii Europejskiej 2022 - na początku sojuszników było tylko sześciu 

Unia Europejska to wspólnota polityczno-gospodarcza, która ewoluowała na przestrzeni lat. 

Kraje Unii Europejskiej 2022: 

Austria, Belgia, Bułgaria, Cypr, Czechy, Chorwacja, Dania, Estonia, Finlandia, Francja, Grecja, Hiszpania, Holandia, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Malta, Niemcy, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Szwecja, Węgry, Włochy.

Krajami założycielskimi, które 1 listopada 1993 roku, na mocy  traktatu z Maastricht powołały do życia Europejską Wspólnotę Gospodarczą są: Belgia, Francja, Holandia, Luksemburg, RFN (od 1990 jako zjednoczone Niemcy) i Włochy.

Unia Europejska jako organizacja międzynarodowa funkcjonuje od 1 grudnia 2009

Unia Europejska - kraje, które nie są członkami i które chcą do niej kandydować

Nie wszystkie kraje europejskie są członkami Unii. Państwa do niej nie należące można podzielić na kilka grup:

Kraje kandydujące do UE:

Albania,

Republika Macedonii Północnej,

Czarnogóra,

Serbia,

Turcja.

Kraje, które nie są członkami UE, ale są stroną układów i porozumień z Unią:

Islandia,

Liechtenstein,

Norwegia,

Szwajcaria,

Monako,

San Marino,

Watykan.

Państwa objęte Partnerstwem Wschodnim UE:

Armenia, 

Białoruś, 

Gruzja, 

Mołdawia,

Ukraina.

Byłe państwo członkowskie: Wielka Brytania

Państwa nienależące do Unii i niemające z nią porozumień:

Andora,

Czarnogóra, 

Kosowo.

Jak można zostać członkiem Unii Europejskiej? Wymagania są spore

Kraje, które chcą wstąpić do Unii Europejskiej, muszą spełnić kryteria akcesyjne, wyznaczające szereg warunków demokratycznych, gospodarczych i politycznych. Kandydaci muszą mieć:

stabilne instytucje gwarantujące demokrację, praworządność, przestrzeganie praw człowieka oraz poszanowanie i ochronę mniejszości,

sprawną gospodarkę rynkową oraz zdolność sprostania konkurencji i siłom rynkowym wewnątrz UE,

zdolność do podjęcia i wypełnienia zobowiązań wynikających z członkostwa, w tym gotowość do realizacji celów unii politycznej, gospodarczej i walutowej.

Również sama UE musi być w stanie przyjąć nowych członków.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM