Czy uczniowie z Ukrainy będą zdawać egzamin ósmoklasisty? MEN przygotowało specjalne ułatwienia

Egzamin ósmoklasisty. Czy uczniowie z Ukrainy będą go zdawać w normalnym trybie? MEiN obiecuje ułatwienia.

Ukraińscy rodzice, którzy uciekli do Polski przed wojną, mogą bez problemu zapisać swoje dzieci do tutejszych szkół. Co jednak z uczniami VIII klas, którzy powinni napisać w tym roku swój pierwszy duży egzamin, ale nie znają polskiej podstawy programowej? MEiN przygotowało dla nich rozwiązanie. 

Egzamin ósmoklasisty 2022. Czy ukraińscy uczniowie również muszą go napisać?

Wojna zmusiła miliony Ukraińców do opuszczenia swojego kraju. Wielu z nich trafiło do Polski, gdzie muszą odnaleźć się w nowej rzeczywistości. Jednym z elementów powrotu do względnej normalności miało być otwarcie szkół dla uczniów z Ukrainy, którzy w tak brutalny sposób musieli przerwać swoją edukację. 

Pojawiło się jednak sporo problemów, ponieważ ukraińska i polska szkoła mocno się od siebie różnią. Zwłaszcza pod względem programu nauczania, a to przecież na jego podstawie przygotowuje się wszystkie najważniejsze egzaminy. 

Egzamin ósmoklasisty 2022. Czy ukraińscy uczniowie również muszą go napisać?

Obecna sytuacja prowokuje pytanie, jakim sposobem młodzi Ukraińcy mieliby pisać rozprawki o "Panu Tadeuszu" albo odpowiedzieć na pytania dotyczące polskich królów? Większość z nich po prostu nie miała możliwości, żeby nauczyć się tych zagadnień, a na nadrobienie potrzeba czasu. Czy zatem uczniowie z Ukrainy będą zdawać egzamin ósmoklasisty? Tak, ale tylko ci, którzy czują się na siłach.

Wiceminister Dariusz Piontkowski wyjaśnił 28 marca, że nowe przepisy nie nakładają na uczniów z Ukrainy obowiązku przystąpienia do egzaminu ósmoklasisty w roku szkolnym 20221/2022. Jest jednak jedna ważna kwestia - dzieci, które nie przystąpią do egzaminu, będą musiały powtórzyć VIII klasę i podejść do niego ponownie.

Egzamin ósmoklasisty 2022. MEN przygotował ułatwienia dla uczniów z Ukrainy

Zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji i Nauki, Ukraińcy będą mieli więcej czasu na napisanie egzaminu, dostęp do słownika polsko-ukraińskiego, a polecenia zostaną im przetłumaczone na ukraiński. Będzie to możliwe dzięki obecności tłumacza, który dodatkowo wyjaśni zasady przeprowadzania egzaminu ósmoklasisty. Wciąż jednak zadania będą musiały być wypełnione w języku polskim. Teksty literackie również pojawią się w oryginale, a więc do ich zrozumienia wymagana będzie znajomość polskiego.

CKE przewiduje także możliwość pomocy nauczyciela (członka zespołu nadzorującego), który przed przystąpieniem ucznia do pracy odczyta głośno wszystkie teksty arkusza liczące 250 wyrazów lub więcej. Ma to wspomóc tych Ukraińców, którzy rozumieją język polski, ale mają problemy z płynnym czytaniem tekstu pisanego. Natomiast decyzja o możliwych sposobach dostosowania przebiegu egzaminu leży po stronie rady pedagogicznej przy akceptacji rodziców zdającego.

TOK FM PREMIUM