Egzamin ósmoklasisty 2022. Przecieki i spekulacje. Te lektury mogą się pojawić na języku polskim

Lista lektur obowiązkowych na egzaminie ósmoklasisty 2022 nie jest długa. Podobnie jak w 2021, sprawdzian odbędzie się wedle wymagań egzaminacyjnych a nie podstawy programowej.

Egzamin ósmoklasisty uczniowie piszą na koniec swojej edukacji w szkole podstawowej. Jego wynik jest potrzebny podczas rekrutacji do szkoły średniej (liceum i technikum). Obecnie egzamin na zakończenie nauki w klasach VIII trwa trzy dni i obejmuje język polski, matematykę oraz wybrany język obcy nowożytny, przy czym podchodzący do egzaminu uczeń może wybrać tylko ten język, którego uczył się w swojej szkole jako przedmiotu obowiązkowego.

Kiedy egzaminy ósmoklasisty 2022? Ruszają w drugiej połowie maja

Egzamin ósmoklasisty odbywa się tradycyjnie w maju. Za ile egzamin ósmoklasisty będzie miał miejsce w 2022 roku? Tym razem sprawdziany odbędą się w dniach 24-26 maja, co oznacza, że do pierwszego z nich uczniowie podejdą już za 15 dni. 

Egzamin ósmoklasisty jest przeprowadzany przez trzy kolejne dni. We wtorek 24 maja 2022 r. odbędzie się egzamin z języka polskiego (będzie on trwał 120 minut), w środę 25 maja 2022 – z matematyki (będzie trwał 100 minut), a w czwartek 26 maja 2022 z języka obcego nowożytny (90 minut).

Wymagania. Egzamin ósmoklasisty 2022 nieco łatwiejszy niż zwykle

We wtorek 24 maja 2022 roku uczniowie kończący szkołę podstawową podejdą do egzaminu z języka polskiego. Podobnie jak w 2021 roku, sprawdzian ten odbędzie się wedle wymagań egzaminacyjnych a nie podstawy programowej. Ósmoklasiści będą więc mieli mniej materiału do opanowania, jak również skróconą listę lektur obowiązkowych.

Egzamin ósmoklasisty 2022: lista lektur obowiązkowych na języku polskim jest kluczowa

Obowiązkowe lektury na egzamin 2022 z języka polskiego zostały podane przez Centralną Komisję Edukacyjną. Są to: 

 • "Opowieść wigilijna" Charles’a Dickensa; 
 • "Zemsta" Aleksandra Fredry;
 • wybór fraszek i trenów, w tym tren VII i VIII Jana Kochanowskiego;
 • "Kamienie na szaniec" Aleksandra Kamińskiego;
 • "Reduta Ordona", "Śmierć Pułkownika", "Świtezianka", "Dziady cz. II" i "Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza;
 • "Mały Książę" Antoine’a de Saint-Exupéry’ego;
 • "Quo vadis" i "Latarnik" Henryka Sienkiewicza;
 • "Balladyna" Juliusza Słowackiego;
 • wiersze wybranych poetów.

Podczas sprawdzianu ósmoklasisty z języka polskiego można się też będzie odwołać do lektur obowiązkowych, które są zawarte w podstawie programowej, lecz nie zostały wymienione na powyższej liście, a są to:

 • wybrane pieśni oraz treny I i V Jana Kochanowskiego;
 • wybrany utwór z cyklu "Sonety krymskie" Adama Mickiewicza;
 • "Żona modna" Ignacego Krasickiego;
 • "Artysta" Sławomira Mrożka;
 • "Syzyfowe prace" Stefana Żeromskiego;
 • "Tędy i owędy" (wybrany reportaż) Melchiora Wańkowicza.

Znajomość lektur obowiązkowych na sprawdzianie z języka polskiego dla uczniów ósmych klas szkół podstawowych jest niezwykle ważna, ponieważ większość zadań odnosi się właśnie do nich. Podobnie jest z wypracowaniem w postaci rozprawki lub opowiadania – tu także trzeba będzie się odwołać do jednej z obowiązkowych na egzaminie lektur. 

Egzamin ósmoklasisty 2022. Przecieków na razie nie ma, lecz pojawiają się pierwsze spekulacje

Podobnie jak przed egzaminami maturalnymi, także przed sprawdzianem ósmoklasistów każdego roku pojawiają się różne spekulacje dotyczące tematów egzaminacyjnych. Uczniowie poszukują przecieków w sieci, jednak informacji o nich nie pojawia się na razie zbyt wiele. Prawdopodobnie pojawią się na Twitterze dzień lub dwa przed początkiem sesji egzaminacyjnej w szkołach podstawowych.

W różnych serwisach internetowych można na razie trafić na spekulacje dotyczące ew. tematów egzaminacyjnych z języka polskiego. W 2019 roku na egzaminie z języka polskiego do opracowania był fragment „Małego Księcia" Exupery’ego, w 2020 był to „Quo Vadis" Henryka Sienkiewicza, a w 2021 „Pan Tadeusz" Adama Mickiewicza. Uważa się, że w tym roku będzie to z kolei „Balladyna" Juliusza Słowackiego lub „Zemsta" Aleksandra Fredry.

TOK FM PREMIUM