Małpia ospa już w 24 krajach. Niedzielski ogłasza nowe zasady i wprowadza kwarantannę

W Europie rozprzestrzenia się małpia ospa. Polska jeszcze nie odnotowała zakażeń, ale ministerstwo zdrowia wprowadziło nowe zasady i rozporządzenia związane z tą chorobą. Osoby chore na małpią ospę, zakażone wirusem małpiej ospy lub podejrzane o zakażenie będą obowiązkowo hospitalizowane. Chorych czeka też długa kwarantanna.

Małpia ospa: rozporządzenia są trzy. Jedno z nich zmienia zasady dot. chorób zakaźnych w Polsce

Minister zdrowia Adam Niedzielski podpisał w piątek 24 maja 20222 r. trzy rozporządzenia w odpowiedzi na niepokojące doniesienia o nowych przypadkach małpiej ospy w Europie. Choroba wciąż nie dotarła do Polski, jednak ministerstwo zdrowia postanowiło wprowadzić środki zaradcze. 

Są to:

  • rozporządzenie ws. małpiej ospy oraz zakażeń wirusem małpiej ospy,
  • nowelizację rozporządzenia w sprawie zgłaszania podejrzeń i rozpoznań zakażeń, chorób zakaźnych oraz zgonów z ich powodu, 
  • nowelizację rozporządzenia dotyczącego chorób zakaźnych powodujących konieczność hospitalizacji. 

W pierwszym z rozporządzeń zapisano, iż małpia ospa i zakażenia wirusem tej choroby zostały objęte przepisami o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi. Drugie rozporządzenie nakłada obowiązek zgłaszania przez lekarza podejrzenia lub rozpoznania ospy małpiej lub zgonu z jej powodu do inspektora sanitarnego. Z kolei trzecie z rozporządzeń wprowadza obowiązek hospitalizacji i kwarantanny.

Wszystkie 3 rozporządzenia dotyczące ospy małpiej w Polsce mają wejść w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

Polska: małpia ospa jak Ebola? Kwarantanna będzie długa

Według trzeciego rozporządzenia polskiego ministra zdrowia, konieczna będzie hospitalizacja osób zakażonych lub chorych, a także osób podejrzanych o zakażenie lub zachorowanie na ospę małpią. 

21 dni – tyle będzie wynosić kwarantanna w przypadku narażenia na ospę małpią lub pozostawania w styczności z wirusem ospy małpiej. Tak samo długa kwarantanna dotyczy przypadku Eboli (EVD), ospy prawdziwej i wirusowych gorączek krwotocznych. Kwarantannę liczy się od dnia następującego po ostatnim dniu narażenia lub styczności.

Małpia ospa: co to takiego? Szczepionka na inną chorobę chroni przed zachorowaniem

Ospa małpia to choroba zakaźna, której wirus, podobnie jak wykorzenionej już na świecie (w 1980 r.) ospy prawdziwej, należy do rodzaju Orthopoxvirus. Zwierzęcym nośnikiem są gryzonie zamieszkujące lasy deszczowe Afryki Zachodniej i Środkowej. 

Obecne rozprzestrzenianie się może być związane z zaprzestaniem stosowania szczepień przeciw ospie prawdziwej, które zakończono w 1980 r. 

Jak wygląda małpia ospa? Jak się nią zarażamy? Rozprzestrzenianie nie jest tak gwałtowne

Wśród symptomów choroby wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Według WHO objawy ustępują same, zwykle po dwóch, trzech tygodniach. Śmiertelność wynosi ok. 1 proc.

W przeciwieństwie do wirusa SARS-CoV-2, małpia ospa rozprzestrzenia się w wyniku bliskiego kontaktu z płynami ustrojowymi, takimi jak ślina z kaszlu. Dlatego osoba z małpią ospą zakazi znacznie mniej osób z najbliższego otoczenia niż osoba chora na COVID-19. 

Oprócz tego zmiany skórne przy małpiej ospie są bardzo widoczne, co ułatwia szybką diagnostykę. Nie ma tu mowy o bezobjawowym przejściu choroby, jak w przypadku COVID-19.

TOK FM PREMIUM