Małpia ospa już w 30 krajach. W Polsce pierwsi pacjenci z podejrzeniem tej choroby.

Jak podaje WHO małpia ospa została odnotowana już w 30 krajach na 5 kontynentach. W Polsce są już pierwsze osoby kierowane do szpitali z podejrzeniem tej choroby. Eksperci nie potrafią wyjaśnić, dlaczego choroba rozprzestrzenia się poza Afryką, gdzie dotychczas była diagnozowana. Wyjaśniają także, czy jest szczepionka chroniąca przed małpią ospą.

Małpia ospa (monkey pox)  dociera do coraz większej liczby krajów

Jak podaje Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) odnotowano już 550 przypadków małpiej ospy w 30 krajach na 5 kontynentach. Pierwszy potwierdzony przypadek zachorowania na małpią ospę w 2022 roku poza Afryką wykryto w Wielkiej Brytanii - 6 maja u osoby, która wróciła z podróży do Nigerii. Po ośmiu dniach zidentyfikowano dwa kolejne przypadki w tym kraju, obie osoby mieszkały w tym samym gospodarstwie domowym, ale nie podróżowały do Afryki i nie miały kontaktu z osobą zdiagnozowaną 6 maja. 

18 maja zgłoszono 14 przypadków małpiej ospy w Portugalii, tego samego dnia 7 przypadków zgłoszono w Hiszpanii. 

Ostatnie dane WHO mówią o 30 krajach, w których potwierdzono obecność małpiej ospy. 

W Polsce, jak podaje "Dziennik Gazeta Prawna", są już pierwsze osoby kierowane do szpitali z podejrzeniem małpiej ospy, choć prawdopodobnie jest to tylko ospa wietrzna.

Co to jest małpia ospa? - objawy nie są groźne 

Małpia ospa jest rzadką, odzwierzęcą chorobą wirusową, która dotychczas występowała w zachodniej i środkowej Afryce. Wśród jej symptomów wymienia się gorączkę, bóle głowy i wysypkę skórną, która zaczyna się na twarzy i rozprzestrzenia na resztę ciała. Objawy - według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) - ustępują zwykle samoistnie po ok. dwóch, trzech tygodniach.

Oficjalne wytyczne wskazują na trzy grupy szczególnie narażone na cięższy przebieg małpiej ospy związany z osłabioną odpornością organizmu:

  • noworodki,
  • dzieci,
  • osoby z obniżoną odpornością,

Prof. Agnieszka Szuster-Ciesielska, wirusolog i immunolog, na łamach portal.abczdrowie.pl wyjaśnia, że istnieją dwa rodzaje małpiej ospy - pochodzący z Afryki Centralnej tzw. kongijski oraz drugi z Afryki Zachodniej powodujący łagodniejsze objawy. To właśnie on rozprzestrzenia się obecnie po Europie. Natomiast wariant kongijski może powodować cięższy przebieg choroby, nawet kończący się zgonem:

- Szacuje się, że do 10 proc. przypadków może być śmiertelnych i są to przede wszystkim dzieci. To one są w największym stopniu narażone na ciężki przebieg tej choroby - wyjaśnia prof. Szuster-Ciesielska

Do możliwych, choć rzadkich powikłań po małpiej ospie zalicza się wtórne infekcje bakteryjne, a także infekcje rogówki z postępującą utratą wzroku, zapalenie mózgu, odoskrzelowe zapalenie płuc oraz posocznica.

Małpia ospa - szczepionka przeciwko ospie wietrznej nie jest ochroną

Pojawiające się w mediach informacje, jakoby przed małpią ospą skutecznie chroniła szczepionka przeciwko ospie wietrznej nie są prawdziwe, o czym mówi w Onecie Dr n. farm. Leszek Borkowski

Ekspert wyjaśnił, że dostępny lek w leczeniu ospy małpiej Tecovirimat SIGA blokuje wirusowi drogę przenoszenia się z zainfekowanej komórki na inne zdrowe. Dodał, że dostępna jest też szczepionka Imvanex, która chroni przed ospą prawdziwą i małpią w znacznym stopniu. Wyjaśnił, że rozważa się wprowadzenie, w uzasadnionych przypadkach infekcji ospą małpią, tzw. szczepień pierścieniowych szczepionką Imvanex, polegających na zaszczepieniu tylko osób z najbliższego środowiska chorego.

Naukowcy badają także, dlaczego choroba, która dotychczas występowała wyłącznie w Afryce, zaczęła rozprzestrzeniać się po całym świecie. 

— Szukamy przyczyn, w tym możliwych zmian genetycznych — powiedział Dr n. farm. Leszek Borkowski

TOK FM PREMIUM