Psychologowie ostrzegają: internautom grozi depresja

Istnieje silny związek między zbyt intensywnym korzystaniem z internetu a depresją. Do takich wniosków doszli brytyjscy psychologowie, którzy przebadali pod tym kątek ponad tysiąc trzystu internautów.

Testy wykazały, że ponad jeden procent badanych to ludzie prawdopodobnie uzależnieni od internetu. Przenoszą oni znaczną część swojego prawdziwego życia do sfery wirtualnej - spędzają dużo czasu w portalach społecznościowych, na stronach hazardowych oraz z materiałami tylko dla dorosłych. Za uzależnionych uznano tych, dla których korzystanie z internetu ma formę niekontrolowanych zachowań i przeszkadza w normalnym życiu. To właśnie u wielu z nich psychologowie z Uniwersytetu w Leeds stwierdzili objawy umiarkowanej lub silnej depresji.

Uzależnienie od internetu nie zostało do tej pory oficjalnie uznane jako choroba, część naukowców uważa jednak, że jest ono formą uzależnienia podobną do nałogu alkoholowego czy hazardowego.

Autorzy pracy nie są pewni, czy zbyt intensywne korzystanie z internetu wywołuje depresję, czy też osoby skłonne do depresji łatwiej uzależniają się od internetu. Innymi słowy nie wiadomo, co jest przyczyną, a co skutkiem. Publikację brytyjskich psychologów zamieszcza anglojęzyczny dwumiesięcznik "Psychopatologia".

DOSTĘP PREMIUM