Amnesty krytykuje państwa skandynawskie. Nie chronią kobiet [RAPORT]

Organizacja Amnesty International krytykuje państwa skandynawskie za ich niedostateczne działania na rzecz ochrony kobiet przed przemocą seksualną. W poświęconym temu problemowi specjalnym raporcie szczególnie ostre słowa skierowano pod adresem Finlandii.

Raport Amnesty International>>

Mimo że Dania, Finlandia, Norwegia i Szwecja są uważane za wzór w dziedzinie równouprawnienia kobiet i mężczyzn, w przepisach prawnych tych krajów istnieją luki utrudniające lub nawet uniemożliwiające oskarżanie i karanie sprawców przestępstw na tle seksualnym.

Najgorsza pod tym względem jest sytuacja w Finlandii. Według Amnesty International, szanse skazanie sprawcy gwałtu są tam najmniejsze. Statystyki pokazują, że z tego powodu w Finlandii jedynie w jednym na dziesięć przypadków gwałtu podejmowane jest dochodzenie. Relatywnie najlepiej tym względem prezentuje się Dania, gdzie co czwarty sprawca gwałtu staje przed sądem.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM