UE pomoże Haiti: miliard euro w trzy lata

W ciągu najbliższych trzech lat Unia Europejska przekaże na pomoc dla Haiti około miliarda euro. Środki na ten cel pochodzić będą z poszczególnych krajów Wspólnoty oraz centralnego budżetu Unii.

31 marca w siedzibie Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku dojdzie do spotkania darczyńców z całego świata, którzy pomagają w odbudowie zniszczonego przez trzęsienie ziemi państwa. Największym fundatorem jest właśnie Unia Europejska, choć często nie jest to zauważane na arenie międzynarodowej.

Jednak szefowa unijnej dyplomacji Catherine Ashton powiedziała, że podczas jej wizyty w zdewastowanym kataklizmem kraju wielu Haitańczyków doceniało wysiłki Wspólnoty.

Na konferencji w Nowym Jorku Unia przedstawi nie tylko szczegóły pomocy finansowej dla Haiti. Wspólnota opisze wysiłki służb ratowniczych wysłanych tam ze Starego Kontynentu i zaprezentuje plan budowy bazy polowej na Haiti, która ma służyć w przyszłości pracy na rzecz wsparcia oraz rozwoju tego państwa.

Dziś rozpoczęły się konsultacje ministrów spraw zagranicznych UE w sprawie wspólnego stanowiska na konferencji w siedzibie ONZ. Szefowie dyplomacji dyskutują też o sytuacji w Chile - kraju, w który także uderzyło niedawno trzęsienie ziemi

TOK FM PREMIUM