Dalajlama: "Podziwiałem oddanie Lecha Kaczyńskiego sprawom wolności i demokracji"

Biuro XIV Dalajlamy poinformowało o depeszy kondolencyjnej, którą duchowy przywódca Tybetańczyków skierował do władz polskich. Depesza wysłana została ze Szwajcarii, gdzie przebywał ostatnio Dalajlama.

Składając na ręce premiera Donalda Tuska wyrazy współczucia dla narodu polskiego XIV Dalajlama przypomniał, że miał zaszczyt spotkać nieżyjącego prezydenta Lecha Kaczyńskiego podczas pobytu w Polsce. Podkreślił, że z niezwykłym podziwem odnosił się do jego oddania sprawom wolności, demokracji i praw człowieka.

Także przedstawiciele tybetańskiego rządu na wychodźstwie w Indiach podkreślali, w wypowiedziach po sobotniej katastrofie, że w tych trudnych dla Polski chwilach przekazują narodowi polskiemu wyrazy współczucia i sympatii. Tybetańscy uchodźcy w Indiach przy wielu okazjach przypominają, że ludzie "Solidarności" oraz idee tego ruchu są im bliskie w ich pokojowej walce o sprawiedliwość w Tybecie.

Oświadczenie na oficjalnej stronie Dalajlamy

TOK FM PREMIUM