Stany Zjednoczone nie radzą sobie z umieralnością dorosłych [BADANIA]

Choć współczynnik umieralności na świecie maleje, wciąż mocno różnicuje on kraje pod względem liczby zgonów. Najnowsze badania australijskich i amerykańskich naukowców opublikowało czasopismo naukowe Lancet.

W ciągu ostatnich 40 lat tylko 6 krajów na świecie odnotowało spadek współczynnika śmiertelności o więcej niż 2 procent w skali roku. Są to: Australia, Włochy, Południowa Korea, Chile, Tunezja i Algeria.

Umieralność wśród dorosłych poniżej 60 roku życia obniżyła się od 1970 roku o 34 procent w przypadku kobiet, 19 procent w jeśli chodzi o mężczyzn. Badacze nie potrafią jednak podać jednoznacznej przyczyny, dlaczego niektóre krajom udało się odnieść sukces w zredukowaniu poziomu śmiertelności. Zgadują, że może to być powodowane skuteczniejszą polityką wobec kontroli przemysłu tytoniowego i poprawę bezpieczeństwa na drogach.

Co ciekawe bardzo słabo w badaniach wypadły Stany Zjednoczone, które zajęły 49. pozycję w kategorii śmiertelności kobiet i 49. pozycję jeśli chodzi o umieralność mężczyzn. Oznacza to, że USA znalazły się w klasyfikacji za wszystkimi krajami Europy Zachodniej, a także państwami jak Peru, Chile czy Libia.- Stany Zjednoczone, które wydają najwięcej ma zdrowie pośród wszystkich krajów, najwidoczniej robią to w niewłaściwy sposób - powiedział współautor badań Chris Murray z University of Washington.

Według badań współczynnik śmiertelności pogorszył się w krajach Europy Wschodniej. Przyczyną tego może być ich system opieki zdrowotnej, który pogorszył się po upadku systemu komunistycznego, a także wciąż duża ilość palaczy.

Najniższy wskaźnik śmiertelności odnotowano wśród mężczyzn w Islandii i kobiet na Cyprze

Najwyższa umieralność dotyczy mężczyzn w Suazi (południowa Afryce) i kobiet w Zambi.

Badania przeprowadzono w latach 1970-2010. Objęto nimi osoby w wieku 15-60 lat ze 187 krajów. Naukowcy opierali się na danych m.in. z państwowych rejestrów, spisów ludności, ankietach przeprowadzonych w gospodarstwach domowych.

DOSTĘP PREMIUM