Pakistan zablokuje Facebooka

Sąd w Pakistanie nakazał władzom zablokowane dostępu do portalu społecznościowego Facebook. Powodem jest konkurs na najlepszą karykaturę Mahometa, ogłoszony na tym portalu.

Orzeczenie sądu w Lahore ma zostać wprowadzone w życie na mocy dyrektywy rządowej, skierowanej do operatorów internetowych w Pakistanie. Jednocześnie ministerstwo spraw zagranicznych zostało zobowiązane do wyjaśnienia, w jaki sposób doszło na Facebooku do ogłoszenia konkursu na karykaturę Mahometa.

Pakistan jest republiką islamską. Zgodnie z prawodawstwem tego kraju, publikowanie wszelkich podobizn Mahometa, a tym bardziej karykatur Proroka jest karalne. Prawo Pakistanu przewiduje ponadto kary za wszelkie przejawy krytyki lub bluźnierstwa skierowane przeciw islamowi.

Prawodawstwo to było ostatnio krytykowane przez obrońców praw człowieka, którzy twierdzą, że bywa ono wykorzystywane do ataków na mniejszości religijne. Wskutek fałszywych i pozbawionych podstaw oskarżeń wytaczano na przykład procesy pakistańskim chrześcijanom.

TOK FM PREMIUM