Trzy kolejne hiszpańskie miasta zakazują noszenia burki

Barcelona, Taragona i Vendrell - to trzy kolejne katalońskie miasta, które zakazały noszenia w miejscach publicznych burek i nikabów, czyli nakryć całkowicie zasłaniających twarz kobiety. W Hiszpanii jako pierwsza podjęła taką decyzję dwa tygodnie temu Lerida, również miasto w Katalonii.

Wszystkie miasta, które wprowadziły zakaz, zgodnie uznały, że noszenie burek i nikabów godzi w godność i równouprawnienie kobiet.

Podobnie jak w Leridzie, tak w Barcelonie, Taragonie i Vendrell zakazano noszenia okryć, które całkowicie zasłaniają twarz, w urzędach, na targowiskach miejskich, w halach sportowych, teatrach czy szkołach. Burki i nikaby można jednak nosić na ulicy.

Jeszcze w tym tygodniu Reus - kolejne katalońskie miasto - jako pierwsze zakaże noszenia burek również na ulicach.

Organizacje muzułmańskie uważają, że zakaz godzi w wolność wyznania i wynika z braku zrozumienia dla kultury i religii islamskiej.

TOK FM PREMIUM