Amerykański Kongres: Oszczędności BP przyczyną zatonięcia platformy

Komisja amerykańskiego Kongresu, która bada przyczyny wycieku ropy do Zatoki Meksykańskiej wstępnie ustaliła, że to pośpiech i oszczędności firmy BP przyczyniły się do zatonięcia platformy naftowej w Zatoce. Zatonięcie platformy spowodowało następnie największą katastrofę ekologiczną w historii USA.

Koncern BP zaczął drążyć szyb naftowy w Zatoce Meksykańskiej w październiku ubiegłego roku. Po miesiącu huragan Ida uszkodził platformę wiertniczą, co zmusiło BP do zainstalowania nowej platformy Deepowater Horizon.

Wiercenia wznowiono w lutym ale projekt miał już 43 dni opóźnienia co oznaczało wielomilionowe straty. Od tego momentu koncern BP wybierał tańsze, ale bardziej ryzykowne rozwiązania konstrukcyjne. Zrezygnowano z lepszej metody uszczelnienia stalowych rur, wybrano prostszą ale bardziej zawodna metodę zabetonowania szybu, nie dokonano kilku prób technicznych. BP zrezygnował miedzy innymi z testu spójności cementu i odesłał helikopterem ekspertów, którzy mieli go przeprowadzić.

12 godzin później doszło do wybuchu, zatonięcia platformy wiertniczej i wycieku ropy z uszkodzonego szybu.

Obama żąda od BP odszkodowania

Wczoraj rejon Zatoki Meksykańskiej po raz czwarty odwiedził Barack Obama. Prezydent USA zażądał od BP utworzenia funduszu o wartości 20 miliardów dolarów, z którego wypłacane byłyby odszkodowania. Jutro Obama będzie rozmawiał na ten temat z prezesem BP Carlem-Henrikiem Svanbergiem.

DOSTĘP PREMIUM