Jest nas już ponad pół miliarda! Liczba mieszkańców UE rośnie

W Unii Europejskiej jest już ponad pół miliarda mieszkańców. Unijny urząd statystyczny Eurostat poinformował, że w tym roku po raz pierwszy przekroczona została liczba 500 milionów. W ubiegłym roku we Wspólnocie mieszkało 499 tysięcy 695 osób.

Wzrost ludności w Unii to w większości państw rezultat bardziej napływu imigrantów aniżeli wzrostu liczby urodzeń, choć Polska jest jednym z wyjątków. W naszym kraju liczba mieszkańców wzrosła o 31 tysięcy - teraz wynosi 38 milionów 167 tysięcy i - jak podaje Eurostat - taką sytuację zawdzięczamy głównie przyrostowi naturalnemu.

Liczba nowo narodzonych dzieci jest w Polsce wyższa aniżeli średnia unijna. Współczynnik urodzeń był w ostatnim roku w naszym kraju na poziomie 10,7, najwyższy był w Irlandii, najniższy natomiast w Niemczech.

Jednak mimo spadku liczby mieszkańców Niemcy pozostają krajem z największą liczbą ludności - ponad 81 milionów. Najmniejsza jest Malta, którą zamieszkuje 413 tysięcy. osób.

DOSTĘP PREMIUM

DOSTĘP PREMIUM