ONZ: Czysta woda "podstawowym prawem człowieka"

Organizacja Narodów Zjednoczonych wydała rezolucję, według której dostęp do czystej wody i urządzeń sanitarnych jest fundamentalnym prawem człowieka. Za rezolucją opowiedziały się 122 państwa, 42 kraje wstrzymały się od głosu, nikt nie głosował przeciw. Co roku zanieczyszczona woda powoduje ponad 3,5 mln ofiar śmiertelnych - więcej niż jakakolwiek wojna.

ONZ w niewiążącej rezolucji uznało, że dostęp do wody pitnej jest podstawowym prawem człowieka. Nie może być ona traktowana jako dobro luksusowe czy towar, dlatego nie powinna być w żaden sposób nikomu odmawiana ani ograniczana.

W rezolucji, ONZ zaapelowało do społeczności międzynarodowej o czynienie wysiłków, "aby zapewnić bezpieczną, czystą, łatwo dostępną i niedrogą wodę oraz kanalizację dla wszystkich".

Według danych Światowej Organizacji Zdrowia prawie połowa mieszkańców Afryki już teraz cierpi niedostatek wody pitnej. Muszą się oni zadowolić ilością równą 4 litrom wody na dzień, podczas gdy jednorazowe spłukanie wody w toalecie w Europie pochłania około 10 litrów. Analizy ONZ wskazują, że około 1,5 mln dzieci poniżej piątego roku życia umiera rocznie z powodu chorób wynikających z braku dostępu do wody pitnej i sanitariatów.

Wśród krajów, które wstrzymały się od głosu były m.in. Polska, Kanada, USA, Wielka Brytania, Australia i Botswana. Z kolei Chiny, Rosja, Niemcy, Francja, Hiszpania i Brazylia poparły uchwałę. Rezolucję przyjęto z inicjatywy Boliwii.

DOSTĘP PREMIUM