Z roku na rok coraz więcej przypadków eutanazji w Holandii

Holenderscy lekarze przeprowadzają coraz więcej eutanazji. Tak wynika z danych za ubiegły rok, przedstawionych przez regionalne komitety do spraw eutanazji

Pięć regionalnych komitetów, których zadaniem jest kontrolowanie zasadności przeprowadzenia eutanazji, podało, że w ubiegłym roku zgłoszono ponad 2600 takich przypadków. To o 13 procent więcej niż rok wcześniej. Tendencja wzrostowa zgłoszonych przypadków eutanazji utrzymuje się od 2006 roku.

W większości lekarze sami wykonują eutanazję, znacznie mniej było przypadków wspomaganego samobójstwa. W dziewięciu przypadkach lekarze nie dochowali należytej staranności przy podejmowaniu decyzji o skróceniu życia choremu. Skierowano przeciwko nim wnioski do prokuratury i inspekcji zdrowia.

Prawo do eutanazji wprowadzono w Holandii ustawowo 8 lat temu. Ustawa umożliwia ją w sytuacjach, kiedy nieuleczalnej chorobie towarzyszy ból nie do zniesienia lub utrata godności. Aby jednak zakończyć życie na życzenie chorego, lekarze muszą przestrzegać ściśle określonej procedury.

TOK FM PREMIUM