Hiszpania: ojcom przysługuje przerwa w pracy na karmienie piersią

Europejski Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że pracującym ojcom w Hiszpanii także przysługuje przerwa w pracy na karmienie piersią, nawet jeśli matka dziecka nie pracuje - donosi CNN.

Wyrok oznacza, że pracujący ojcowie mają takie same prawo jak matki ich dzieci - mogą opuścić miejsce pracy dwa razy dziennie (łącznie na godzinę) lub skrócić sobie czas pracy o 30 minut przez pierwszych dziewięć miesięcy życia dziecka.

Dotychczas obowiązujące w Hiszpanii prawo nie pozwalało ojcom na branie przerw w pracy jeśli matka dziecka nie pracowała lub była samozatrudniona. Przerwy w pracy przysługiwały tylko, jeśli matka dziecka pracowała. Trybunał nazwał to "nieuzasadnioną dyskryminacją ze względu na płeć" i uznał, że ustawa "przyczyni się do pogłębiania tradycyjnego podziału ról, według którego ojcowie mają tylko uzupełniającą rolę w opiece nad dzieckiem".

TOK FM PREMIUM