Polacy są po Hindusach drugą mniejszością narodową w Wielkiej Brytanii

Według najnowszych danych brytyjskiego Urzędu Statystycznego, polscy emigranci stanowią drugą, co do wielkości, mniejszość narodową zamieszkującą Wielką Brytanię. Wyprzedzają nas tylko Hindusi.

Z informacji przedstawionych w corocznym raporcie dotyczącym zmian zachodzących w obrębie brytyjskiej populacji ( Annual Population Survey ), wynika że na terytorium Anglii, Walii, Szkocji i Północnej Irlandii przebywa około 520 tys. Polaków. Jak czytamy, "sprawia to, że Polska jest drugim, co do wielkości, źródłem imigracji po Indiach."

Polacy rzadziej doświadczają bezrobocia

Analiza UK Office for National Statistics wskazuje, że 20 proc. wszystkich polskich emigrantów mieszka w Londynie, "czyniąc tą grupę etniczną czwartą pod względem liczebności wśród wszystkich mniejszości narodowych brytyjskiej stolicy". Raport odnosi się też do sytuacji na rynku pracy. Podkreśla, że 83.8 proc. Polaków w wieku 16-64 lat jest zatrudnionych, w porównaniu do 70.5 proc. ogółu wszystkich osób zamieszkujących Wielką Brytanię. Polscy emigranci rzadziej niż pozostali mieszkańcy Wysp doświadczają bezrobocia. W 2009 roku jego stopa wśród Polaków wynosiła 5.0 proc. -w porównaniu do 7.8 proc. dla całego kraju.

Przetrwali kryzys w Polsce i wracają zarobić

Na dane z Annual Population Survey powołuje się Migration Policy Institute w Waszyngtonie, który zamieścił na swojej stronie internetowej własną analizę sytuacji migracyjnej Polski po 2004 roku. Jej autorkami są prof. Krystyna Iglickia z Centrum Stosunków Międzynarodowych i prof. M. Ziółek-Skrzypczak z Uniwersytetu Ludwiga Maximiliana w Monachium.

Na podstawie Labour Force Survey (LFS), ankiety przeprowadzanej przez brytyjski Urząd Statystyczny, badaczki wysnuły wniosek, iż polscy emigranci, którzy zdecydowali się na powrót do ojczyzny pomiędzy drugim a czwartym kwartałem 2009 roku, decydują się na ponowną emigrację na Wyspy. Liczba Polaków spadła wtedy o 57 tys.

W liście do Zjednoczenia Polskiego, największej organizacji reprezentującej interesy Polaków w Wlk. Brytanii prof. Iglicka przestrzega: " W drugiej połowie 2010 roku po emigracyjnym dołku następują masowe powroty do Wielkiej Brytanii!"

Jak komentuje nowe dane nieprzyjazny polskim emigrantom tabloid, "Daily Mail", "Polacy pospiesznie wracają, ponieważ Wielka Brytania ma już za sobą najgorszy okres recesji". Teraz zamierzają wykorzystać nieco lepszą sytuację kraju do swoich celów. Autor tekstu powołuje się na wypowiedź prof. Krystyny Iglickiej, która miała zasugerować właśnie taką przyczynę powrotów mówiąc: - Emigranci zauważyli, że Wielka Brytania przetrwała kryzys i znów ma im do zaoferowania miejsca pracy.

DOSTĘP PREMIUM