Działaczka pomagała Romom wyłudzać zasiłki. Skazana

W Wielkiej Brytanii sąd skazał na 2 lata i 3 miesiące więzienia działaczkę na rzecz praw Romów, która ułatwiała obywatelom rumuńskim wyłudzanie zasiłków. Policja ocenia, że brytyjski skarb państwa stracił prawie 3 miliony funtów.

Lavinia Olmazu sprzedała ponad 170 rumuńskim Romom fałszywe dokumenty i zaświadczenia oraz pomogła w staraniach o zasiłki. Pobierała za to honorarium, mimo że jednocześnie za tego rodzaju pomoc otrzymywała pensje od dwóch samorządów lokalnych w Londynie. W tej działalności pomagało jej zaangażowanie w różnych organizacjach społecznych i dobroczynnych. Wspierał ją też 7-osobowy gang, który prowadził sieć fikcyjnych przedsiębiorstw i fałszował historię pracy Romów. Było to konieczne, gdyż dopiero roczny staż pracy kwalifikuje ich do pełnej gamy zasiłków.

Napięcia etniczne na Wyspach Brytyjskich

W przeciwieństwie do Francji, a obecnie również Włoch, brytyjskie władze nie planują deportacji Romów, ale ostatnio pojawiają się doniesienia o przestępczej działalności grup imigrantów z Rumunii, w tym o wykorzystywaniu w tym celu dzieci. Pojawiły się też pierwsze poważne napięcia etniczne. Na początku roku młodociani członkowie jednej z organizacji paramilitarnych w Irlandii Północnej zmusili romskich imigrantów do opuszczenia Belfastu i powrotu do Rumunii. Ten sam gang próbował zresztą potem zmusić do wyjazdu imigrantów z Polski.

DOSTĘP PREMIUM