Wyrok Strasburga: Rosja ma zapłacić Czeczenom

Ponad trzysta tysięcy euro musi wypłacić dwóm czeczeńskim rodzinom Rosja - orzekł Trybunał Praw Człowieka (TPCz) w Strasburgu. Czeczeni oskarżyli Rosję o zamordowanie czterech młodych mężczyzn. Rosyjscy żołnierze mieli zastrzelić Czeczenów 10 lat temu na podwórku ich rodzinnego domu.

TPCz po raz kolejny rozpatrzył skargi złożone przez pięciu skarżących Czeczenów. To najbliższa rodzina zabitych - członkowie dwóch rodzin, mieszkających w okręgu Urus Martan w Czeczenii. Oskarżają Rosję, że ich synowie i bracia przed dziesięciu laty zostali zastrzeleni na podwórzu rodzinnego domu przez rosyjskich żołnierzy.

Trybunał nie wierzy rosyjskim śledczym

Rosyjska prokuratura wojskowa z powodu niemożności wskazania winnych po pięciu latach umorzyła śledztwo. Sędziowie Trybunału Praw Człowieka argumentacji Moskwy nie uwierzyli. Trybunał stwierdził naruszenie przez Rosję trzech artykułów Europejskiej Konwencji Praw Człowieka, m.in. dotyczących prawa do życia, prawa do uczciwego śledztwa i prawa do skutecznego środka odwoławczego.

Trybunał: działania władz - niewystarczające

Trybunał stwierdził też, że rosyjskie władze nie poczyniły odpowiednich starań w celu ujawnienia sprawców. Nie dostarczyły także dokumentów z prowadzonego śledztwa. Trybunał nakazał Rosji wypłacenie skarżącym w sumie ponad 300 tys. euro zadośćuczynienia za śmierć Czeczenów.

TOK FM PREMIUM