Raport UE: Polska nie respektuje praw gejów

Prawa osób homoseksualnych nie są w pełni respektowane we wszystkich państwach UE - wynika z raportu unijnej Agencji Praw Podstawowych (APP) w Wiedniu. Polskie prawo nie uznaje związku partnerskiego zalegalizowanego w innych krajach Wspólnoty - wytyka raport.

Unijny raport stwierdza poprawę sytuacji gejów i lesbijek w Polsce. Wylicza też jednak niedociągnięcia. Wbrew Polskie prawo nie uznaje związku partnerskiego zalegalizowanego w innych krajach Wspólnoty. Taki stan jest niezgodny z unijną dyrektywą o swobodnym przepływie osób. Polskie urzędy stanu cywilnego nie wydają też gejom i lesbijkom zaświadczeń, pozwalających na zawarcie związku małżeńskiego w innym kraju Unii.

Raport: Polska nie ma urzędu do walki z dyskryminacją

Raport APP krytykuje też Warszawę za brak urzędu do spraw równości. Taki urząd mógłby się zająć walką z dyskryminacją ze względu na orientację seksualną. Jednak nie tylko Polska została wskazana w raporcie jako nieprzestrzegająca unijnych przepisów dot. równości. Dyrektor unijnej Agencji Praw Podstawowych Morten Kjaerum podkreślił, że taka sytuacja jest także w kilku innych krajach Unii. Krajami, które - zdaniem unijnej agencji - przywiązują najwięcej uwagi do równego traktowania homoseksualistów, są kraje Europy Zachodniej. Raport wymienia np. Belgię, Holandię, Hiszpanię, Szwecję i Portugalię. W tych krajach dozwolone są małżeństwa homoseksualne.

DOSTĘP PREMIUM