"Silna Europa" - Węgry przejęły przewodnictwo w Radzie UE

Węgry przejęły dziś formalnie przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. Główne uroczystości z udziałem najwyższych władz państwa i Unii Europejskiej odbyły się w Zgromadzeniu Narodowym, w Budapeszcie.

W przekazaniu flagi Unii Europejskiej, które odbyło się w gmachu węgierskiego parlamentu, wziął udział prezydent Węgier Pal Schmitt, premier Viktor Orban oraz Yves Leterme - premier Belgii, która przewodniczyła do 1 stycznia Radzie Wspólnoty. Podczas ceremonii przekazywania flagi, która opóźniła się o 20 minut i trwała niespełna 40 minut odegrano hymny Unii i Węgier. Wystąpili również soliści budapeszteńskiej opery i pianiści filharmonii, którzy wykonali utwory Ferenza Liszta. Węgry obchodzą w tym roku 200-letnią rocznicę urodzin tego wielkiego kompozytora.

"Silna Europa" - hasło węgierskiej prezydencji

W swoim przemówieniu premier Belgii podkreślił, ż przekazanie flagi w węgierskim parlamencie jest aktem o znaczeniu symbolicznym: - Właśnie tu w roku 1956 roku Węgrzy rozpoczęli walkę o demokratyczną Europę walcząc z okupantem - mówił.

Premier Viktor Orban przedstawiając program przewodnictwa zapewnił, że Węgry opowiadają się za "Silną Europą" - zarówno pod względem politycznym jak i gospodarczym. Dlatego takie jest hasło węgierskiej prezydencji.

W uroczystości wzięła udział Catherine Ashton - Wysoki Przedstawiciel Unii do Spraw Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Wizyta Ashton do ostatniej chwili stała pod znakiem zapytania. Niektóre węgierskie media sugerowały, ze Ashton zbojkotuje przyjazd do Budapesztu ze względu na krytykę węgierskiej ustawy medialnej.

Jutro odbędzie się wspólne posiedzenie węgierskiego rządu i Komisji Europejskiej, któremu będzie przewodniczył Jose Manuel Barosso.

TOK FM PREMIUM