Raport MAK gani 36. Pułk i zaleca zmiany w przepisach [TŁUMACZENIE]

Pułk 36. zaniedbał szkolenie pilotów, Standardowe Procedury Bezpieczeństwa i zbieranie informacji - wynika z raportu. MAK zaleca Polsce zmianę przepisów odnośnie lotów państwowych i wprowadzenie zakazu obecności osób postronnych w kokpicie. Poniżej tłumaczenie

4. Zalecenia odnośnie Bezpieczeństwa

4.1. Zalecenia przekazane w trakcie śledztwa dowódcy specjalnego regimentu Sił Powietrznych Polski:

4.1.1 Rozwinąć i zastosować procedury ciągłego treningu na symulatorach dla załóg samolotów Tu-154M, włącznie z testami potwierdzania minimalnych wymaganych warunków pogodowych, treningiem różnego rodzaju podejść, a także treningu lotów w sytuacjach awaryjnych, z naciskiem na reakcję załogi na ostrzeżenia TAWS;

4.1.2 Rozwinąć i zastosować Standardowe Procedury Bezpieczeństwa dla załóg Tu-154M, z naciskiem na współdziałanie załogi:

- W czasie podejścia nieprecyzyjnego, w zakresie monitorowania wysokości przy użyciu instrumentów pokładowych i odległości od pasa startowego;

- Stosowanie funkcji autopilota;

- Naprawianie problemów na wysokościomierzu radiowym, w zależności od rodzaju podejścia;

4.1.3 Rozważyć w czasie wysyłania lotów potrzebę zebrania wszystkich informacji pogodowych, nawigacyjnych i innych dla ustalonej trasy lotu, a także lądowisk docelowych i alternatywnych, szczególnie w czasie lotów na lądowiska nie wymienione w zbiorze informacji AIP kraju lądowania docelowego.

4.2. Państwa: Powinny rozważyć możliwość poprawek w narodowych przepisach, mających zakazać obecności osób nie biorących udziału w pilotowaniu samolotu w kokpicie, a także zakres odpowiedzialności w wypadku złamania przepisów

4.3 Państwa: Powinny rozważyć możliwość poprawek w narodowych przepisach odnośnie tego, że każdy lot musi być wykonywany zgodnie z zasadami określonymi w przepisach Organizacji Międzynarodowego Lotnictwa Cywilnego i aneksach i innych dokumentów odnoszących się do nich, włącznie z zasadami treningu załóg, przygotowaniem samolotów, a także aspektami zabezpieczenia załogi i pasażerów i odpowiedzialności przewoźnika.

4.4 Państwa: Powinny rozważyć możliwość poprawek w narodowych przepisach włącznie z lotami technicznymi (próbnymi) mających na celu bezpieczeństwo lotów międzynarodowych w korytarzach powietrznych i na lądowiska nie otwarte dla regularnego, międzynarodowego ruchu lotniczego.

4.5 Ministerstwo Obrony Rzeczpospolitej Polskiej i Ministerstwo Obrony Federacji Rosyjskiej: podjąć kroki by wzmocnić rolę i wydajność kontroli państwowej nad bezpieczeństwem lotów w lotach państwowych i wyeliminowanie niedociągnięć wspomnianych w raporcie.

TOK FM PREMIUM