Europejski Trybunał Praw Człowieka: Krzyże mogą wisieć w klasach

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł dziś, że krzyże mogą wisieć na ścianach klas w szkołach publicznych. Orzeczenie jest wiążące dla 47 państw należących do Rady Europy.

W listopadzie 2009 r. Trybunał orzekł, że obecność krzyża może być naruszeniem praw ateistów i uczniów innego wyznania niż chrześcijańskie. Kilkanaście państw europejskich, w tym m.in. Włochy i Polska, złożyło apelację od tego wyroku. Dziś Trybunał w Strasburgu wydał ostateczną decyzję, zezwalając na wieszanie krzyży w klasach.

- Nie znaleźliśmy żadnych dowodów, że eksponowanie tego symbolu na ścianach klas może mieć jakiś wpływ na uczniów - uzasadnili sędziowie.

Cała sprawa ma swój początek we Włoszech. Pochodząca z Finlandii Soile Lautsi uznała, że krzyże w szkole państwowej w Abano Terme, do których chodzi jej dziecko, naruszają zasadę świeckości państwa. Kierownictwo szkoły odmówiło zdjęcia symboli, lokalny sąd oddalił pozew, więc matka pozwała państwo do Strasburga.

DOSTĘP PREMIUM