Polacy uważają się za najładniejszą nację w Europie

Aż 57 proc. Polaków uważa nasz naród za zdecydowanie najbardziej urodziwy w Europie. Nie dość, że twierdzimy, iż jesteśmy najładniejsi, to jeszcze wierzymy, że mamy najmocniejsze głowy do alkoholu - wynika z badania przeprowadzonego przez brytyjski dziennik The Guardian. Wysuwamy się na czoło także w innych kategoriach - jesteśmy najmniej liberalni i... najbardziej tolerancyjni.

Ankieta wykonana przez ICM Research na zlecenie Guardiana w pięciu europejskich krajach ujawniła, co naprawdę myślą na swój temat Polacy, Niemcy, Francuzi, Hiszpanie i Brytyjczycy. Badanie przeprowadzono w każdym z państw na reprezentatywnej próbie tysiąca osób. Pytania dotyczyły zarówno poglądów obywateli tych pięciu krajów, jak i ich opinii na temat własnego i innych krajów.

Polacy najpiękniejsi i najbardziej odporni na alkohol

Według gazety to właśnie Polacy zaprezentowali się jako ci "najbardziej pewni siebie", w przeciwieństwie do "najskromniejszych" mieszkańców Wielkiej Brytanii. 57 proc. naszych rodaków uważa, że Polacy są najatrakcyjniejsi w porównaniu z innymi krajami. Na kolejnych miejscach są Hiszpanie (41 proc.), Francuzi (22 proc.) i Niemcy (20 proc.). Zaledwie 14 proc. Brytyjczyków uważa swój naród za najpiękniejszy.

Inna kategoria, w której Polacy są wyjątkowo pewni siebie to tolerancja na alkohol. Aż 61 proc. polskich ankietowanych stwierdziło, że ich rodacy doskonale tolerują wódkę i schnapps i świetnie radzą sobie pod wpływem alkoholu. W pozostałych czterech krajach wskaźnik ten utrzymuje się na poziomie 14-15 procent. W przeciwieństwie do nas około 84 proc. Brytyjczyków, Niemców, Francuzów i Hiszpanów uważa, że nie potrafi kontrolować własnego zachowania po napojach wyskokowych.

Pierogi i barszcz lepsze od francuskich specjałów?

Za najlepszych kucharzy uważają się Hiszpanie - aż 87 proc. badanych określiło osiągnięcia kulinarne kraju na 8 do 10 punktów w 10-stoponiowej skali. Jedynie nieco mniej pewni swoich umiejętności w kuchni są Francuzi.

Na trzecim miejscu uplasował się nie kto inny jak Polacy. Aż 70 proc. z nas uważa, że pierogi i barszcz mogą śmiało konkurować z innymi europejskimi specjałami. Jedynie 2 proc. polskich ankietowanych nie przepada za rodzimą kuchnią.

Na szarym końcu są Niemcy i Brytyjczycy - w jakość rodzimej kuchni wierzy odpowiednio 47 i 23 proc. ankietowanych.

Jesteśmy słabi za kółkiem, ale sympatyczni

Niemcy uważają się za zdecydowanie najlepszych kierowców. Aż 30 proc. badanych uznało, że ich naród czuje się doskonale za kółkiem. Tym razem Polacy znaleźli się na szarym końcu, twierdząc że tylko 17 proc. polskich kierowców wie, jak zachować się na drogach. Gorzej od nas postrzegają swoje umiejętności tylko Francuzi.

Za najsympatyczniejszą nację w Europie uważa się 66 proc. Hiszpanów. Podobnego zdania o własnym narodzie jest 35 proc. Polaków. Za najmniej sympatycznych uważają się Francuzi - aż 87 proc. uważa, że ich rodacy nie są mili w porównaniu z innymi nacjami.

Polacy najmniej liberalni

Sondaż Guardiana zbadał też opinie polityczne ankietowanych z pięciu krajów. W Polsce jako jedynym z badanych krajów odsetek osób deklarujących poglądy liberalne był mniejszy od połowy - wynosił 49 proc. Dla porównania jako liberałowie określa się 72 proc. Hiszpanów, 68 proc. Niemców, 60 proc. Brytyjczyków i 59 proc. Francuzów.

Większość Europejczyków jest także zaniepokojonych nadmiernym wydawaniem pieniędzy przez ich rządy. W czołówce są Francuzi i Polacy (odpowiednio 84 i 82 proc.). Pożyczki rządu spędzają sen z powiek Polakom, Francuzom i Hiszpanom (odpowiednio 74, 73 i 72 proc.). Najlepsze zdanie o własnym rządzie mają zaś Brytyjczycy i Niemcy.

Polacy najbardziej tolerancyjni

Polacy okazali się najbardziej tolerancyjnym spośród badanych krajów. 66 proc. spośród nas akceptuje migracje zarobkowe obywateli UE. Większa (niewiele) akceptacja jest tylko w Hiszpanii - wynosi 67 proc. Najmniej tolerancyjni okazali się Brytyjczycy - tylko 31 proc. spośród nich pozytywnie odnosi się do obywateli UE, którzy chcą żyć i mieszkać w innym kraju Unii.

Ankietowanych zapytano także o akceptację migracji spoza krajów UE. Tu nasi rodacy okazali się największą tolerancją - aż 47 proc. spośród nas ma pozytywny stosunek do imigrantów spoza Europy. W pozostałych krajach wskaźnik ten był dużo niższy - w Hiszpanii, Francji i Niemczech wynosił około 30 proc. Najmniej tolerancyjni są Brytyjczycy - tylko 20 proc. z nich akceptuje imigrantów spoza UE.

Polacy to najwięksi Anglofile w Europie

Sondaż zbadał także stosunek badanych krajów do Wielkiej Brytanii. I tu Polacy wysunęli się na czoło - aż 76 proc. spośród nas deklaruje, że chciałoby odwiedzić Wielką Brytanię, a 66 proc. uważa, że Brytyjczycy są dobrze postrzegani na świecie. Dla porównania - zaledwie 37 proc. Brytyjczyków (najmniej spośród badanych krajów) uważa, że ich naród ma dobrą opinię.

Pełne wyniki ankiety wraz z analizą dostępne są na stronie "Guardiana".

DOSTĘP PREMIUM