Rosną nastroje nacjonalistyczne wśród młodzieży na Litwie

Wśród młodzieży szkolnej na Litwie narastają nastroje nacjonalistyczne - wynika z badań przeprowadzonych na zamówienie tamtejszego Ministerstwa Oświaty i Nauki. Wielu uczniów skarży się na dyskryminację w szkole.

40 procent uczniów szkół średnich na Litwie przyznało w sondażu, że doświadczyło w swojej szkole dyskryminacji na tle narodowościowym. Prawie 9 procent uczniów powiedziało, że nie chciałoby dzielić szkolnej ławy z kolegą innej narodowości. W szkołach polskich na Litwie odsetek takich osób jest nieco mniejszy - 5 procent.

8 procent respondentów twierdzi, że nauczyciele zabraniają im podczas przerwy rozmawiać ze swymi kolegami w języku ojczystym. Chodzi o sytuacje, gdy nauczanie odbywa się w innym języku niż język ojczysty danego ucznia.

Wpływ polskiej mniejszości na nastroje

Socjolog, profesor Uniwersytetu Pedagogicznego w Klajpedzie Jonutite Kaniene uważa, że dane te świadczą o tym, iż wśród młodzieży jest coraz mniej tolerancji wobec przedstawicieli innych narodowości. Profesor uważa, że wpływ na to mogą mieć nie najlepsze ostatnio relacje Polski i Litwy, a także ciągła eskalacja problemów mniejszości polskiej na Litwie. - Wyniki tych badań wymagają poważnej analizy i szukania sposobów przeciwdziałania takim tendencjom w przyszłości - powiedziała profesor Kaniene.

Na Litwie jest przeszło 120 szkół z polskim językiem nauczania i kilkadziesiąt szkół rosyjskich. Są także szkoły białoruskie i żydowskie. Wielu litewskich Polaków posyła swoje dzieci do szkół litewskich lub rosyjskich.

Projekty pomników ofiar katastrofy smoleńskiej [ZDJĘCIA]

TOK FM PREMIUM