Rada Europy do USA, Japonii i Białorusi: Znieście karę śmierci!

Zgromadzenie Parlamentarne Rady Europy wezwało Stany Zjednoczone i Japonię, posiadające status obserwatora, do bezzwłocznego zniesienia kary śmierci. Apel, zawarty w rezolucji, skierowany jest także do władz Białorusi, która aspiruje do członkowstwa w organizacji.

Zdaniem posłów, żadne państwo nie ma moralnego prawa do zabijania, gdyż zabicie człowieka nie jest karą, lecz zemstą. Autorka raportu - posłanka z Lichtensteinu Renate Wohlwend przywołała europejskie statystyki, które wskazują, że stosowanie kary śmierci jest nieuzasadnione i nie wpływa na zmniejszenie liczby najcięższych przestępstw.

Posłowie wezwali rządy Stanów Zjednoczonych, Japonii i Białorusi do przyłączenia się do grupy państw, które przestały stosować tę nie humanitarną karę. Wyrazili przekonanie, że z krzesłem elektrycznym, śmiertelnymi zastrzykami, wieszaniem i rozstrzelaniem należy raz na zawsze skończyć.

Zgromadzenie przekazało wyrazy uznania władzom amerykańskich stanów Nowego Meksyku, New Jersey i stanu Nowy Jork za wprowadzenie zakazu stosowania kary śmierci. Zwróciło się też do władz federalnych, by obrały tę samą drogę. Mówiąc o Japonii, gdzie egzekucje przeprowadzone są w tajemnicy, posłowie apelują o wprowadzenie moratorium i zwiększenie świadomości społeczeństwa o nieludzkim i okrutnym wymiarze kary śmierci.

O włos od katastrofy w Krakowie. Tam miał lądować prezydent [WIDEO] >>

DOSTĘP PREMIUM

TOK FM PREMIUM