Francja zwróciła głowę maoryskiego wojownika

Francja zwróciła Nowej Zelandii głowę maoryskiego wojownika. To niecodzienne wydarzenie miało miejsce w Rouen na północy Francji. Głowa zostanie teraz pogrzebana zgodnie z plemiennym rytuałem.

Głowa maoryskiego wojownika, z zachowanymi na skórze charakterystycznymi tatuażami, którymi Maorysi przyozdabiali swoje ciała, znajdowała się w zasobach muzeum w Rouen od 1875 roku. Od dwudziestu lat Nowa Zelandia domaga się zwrotu około dwudziestu głów maoryskich wojowników znajdujących się w posiadaniu francuskich placówek muzealnych, w tym Luwru.

Już przed kilkoma laty muzeum w Rouen podjęło decyzję o przekazaniu głowy stronie nowozelandzkiej tłumacząc, że żadna część ciała człowieka nie może stać się eksponatem muzealnym i powinna być pochowana zgodnie z obowiązującym w danej kulturze obrzędem. Ówczesna minister kultury zaprotestowała twierdząc, że głowa wojownika maoryskiego, po przekroczeniu bram muzeum staje się własnością placówki, a co więcej wpisuje się na listę dorobku kultury francuskiej. Aby ostatecznie głowę przekazać Nowej Zelandii potrzebne były uchwały Zgromadzenia Narodowego i Senatu, które debatowały nad tym przez dwa lata.

TOK FM PREMIUM