Europarlament: Teraz piszcie "nazistowskie obozy niemieckie w okupowanej Polsce?

Grupa na rzecz Pojednania Europejskich Historii Parlamentu Europejskiego przyjęła oświadczenie zachęcające redakcje gazet do wprowadzenia sformułowania "nazistowskie obozy niemieckie w okupowanej Polsce?. Posłowie wyrazili zadowolenie, że "New York Times" wprowadził już takie sformułowanie.

Posłowie stwierdzają w oświadczeniu, że pisanie na temat obozów koncentracyjnych musi być wiarygodne oraz zgodne z prawdą historyczną. Przypominają, iż oficjalna nazwa obozu Auschwitz, która figuruje na liście UNESCO, brzmi: "Auschwitz-Birkenau. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady". W prasie międzynarodowej pojawiają się dość często krzywdzące dla Polaków sformułowania "polskie obozy koncentracyjne" dotyczące nazistowskich niemieckich obozów koncentracyjnych w okupowanej Polsce.

Członkowie Grupy Pojednania Europejskich Historii przypominają, że używanie tego sformułowania jest niepoprawne i nie powinno pojawiać się w żadnym z publikowanych tekstów. Zdaniem posłów takie sformułowanie rani uczucia ludzi, którzy byli ofiarami nazistowskiego reżimu, ich potomków oraz wszystkich narodów, których terytoria były okupowane przez nazistowskie Niemcy.

Oświadczenie przypomina, że Polacy również byli więźniami nazistowskich niemieckich obozów Koncentracyjnych. Poseł Marek Migalski, współautor tekstu wyraził nadzieję, że oświadczenie pomoże polskiemu rządowi i polskim placówkom dyplomatycznym w zwalczaniu tego typu krzywdzących sformułowań.

Do działającej od ponad roku Grupy na rzecz Pojednania Europejskich Historii należy 38 europosłów z różnych frakcji politycznych.

Akta sprawy Olewnika w sieci, m.in. ostatni list Franiewskiego [DOKUMENTY]>>

DOSTĘP PREMIUM