Protest Polaków na Litwie: "Nie chcemy krzywdy naszych uczniów"

W Wilnie pod Ministerstwem Oświaty i Nauki odbyła się pikieta litewskich Polaków. Była to akcja protestacyjna przeciwko znowelizowanej ustawie o oświacie, która pogarsza warunki kształcenia się w języku ojczystym.

- Niepokoją nas nowe założenia, które wchodzą w życie już 1 lipca. Ta ustawa jest trudna do zrealizowania w praktyce. Widzimy, że została przygotowana pośpiesznie - mówi Mirosław Szejbak z Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie.

Uczestnicy protestu uważają, że obecnie w gestii ministra oświaty i nauki jest wyjaśnienie i uregulowanie nowych założeń oświatowych w ten sposób, by polscy uczniowie na Litwie nie zostali pokrzywdzeni.

Nowa ustawa oświatowa zakłada między innymi wprowadzenie w szkołach mniejszości narodowych nauczania geografii i historii (w części dotyczącej naszych sąsiadów) po litewsku oraz ujednolicenie egzaminu maturalnego w tym właśnie języku w 2013 r., dla wszystkich szkół.

Na Litwie istnieje przeszło 100 szkół z polskim językiem nauczania.

DOSTĘP PREMIUM